Loihde Advisoryn asiakastyytyväisyys

100 %

asiakkaistamme kokee palvelumme vastanneen tai ylittäneen odotukset

63

NPS-suositteluindeksi (-100–100)

100 %

asiakkaistamme haluaa jatkaa yhteistyötä kanssamme

Asiakastyytyväisyytemme takana on vakuuttava ammattitaito

Haluamme tarjota toimialamme parhaan asiakaskokemuksen ja kartoitamme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Tutkimuksemme mukaan asiakkaamme arvostavat erityisesti ratkaisukeskeisyyttämme, kykyämme kuunnella ja ymmärtää heidän tarpeitaan sekä taitoamme tarjota palveluita esitettyyn ongelmaan. Yleisin palautteemme on, että toimintamme taustalla on vankka ammattitaito, joka vakuuttaa itsessään.

Tämän vuoksi suosittelemme Loihde Advisorya

Omat hyvät kokemukseni ovat sellaisia, joista haluaisin muidenkin yritysten pääsevän nauttimaan.

– Asiakas

Meitä suositellaan!

Suurin osa asiakkaistamme kääntyy puoleemme suositusten kautta. Asiakkaidemme suositteluhalukkuudesta kertoo vuosittain tutkimamme Net Promoter Score (NPS), joka on ollut jokaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssämme erinomaisella tasolla. Vuonna 2018 saavutimme NPS-lukeman 63.

Asiakkaidemme mukaan he ovat valmiita suosittelemaan meitä muun muassa ketterille muutosmatkoille, digitaalisen liiketoiminnan konseptointiin, dataan ja analytiikkaan, sisällönhallintaan – toisin sanoen kaikille alueille, joilla tarjoamme palveluita.

Näin meitä arvioidaan

4,21/5

Asiointi Loihde Advisoryn kanssa on vaivatonta

4,58/5

Loihde Advisoryn konsultit tuottavat meille lisäarvoa

4,54/5

Loihde Advisory tarjoaa palveluita, jotka ovat syvällisen asiantuntevia ja näkemyksellisiä

Asiakkaidemme kokemuksia

Loihde Advisoryn konsultit ovat huippuosaajia ja erittäin sitoutuneita. Kehitämme palveluitamme kovalla vauhdilla eteenpäin, pääasiallisesti konsulttivoimin. Tämä ei olisi mahdollista ilman Loihde Advisoryn kaltaisia luotettavia ja osaavia kumppaneita.

– Tomas Perovuo, MTV

Tämän vuoksi suosittelemme Loihde Advisorya

Ei ole tullut vastaan mitään syytä olla suosittelematta.

– Asiakas

Asiakkaidemme kokemuksia

TB:n ja meidän välillemme syntyi yhtäläinen käsitys ongelmasta ja ratkaisusta yhteisten keskustelujen avulla. Kyse oli tasaveroisesta pohdinnasta, jossa molemmilla puolilla on sama tavoite.

Tämän vuoksi valitsimme Loihde Advisoryn

Huipputyypit osaajina ja ihmisinä!

– Marika Jalonen, OP

Asiakkaidemme kokemuksia

Loihde Advisory oli paneutunut hyvin tarjouspyyntöömme, ja palvelut vastasivat tarvettamme. Ensimmäinen face-to-face-tapaaminen avainhenkilöiden kanssa oli ilmapiiriltään myönteinen ja vapautunut.

– Asiakas

Näin tutkimme asiakastyytyväisyyttämme

Vuosittaisesta asiakastyytyväisyystutkimuksestamme vastaa Suhdetoimisto Kram. Vuonna 2019 tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen lomakekyselyn ja kvalitatiivisen haastattelututkimuksen yhdistelmänä. Sekä lomakekysely että haastattelut tehtiin joulu- ja tammikuun välisenä aikana 2018–2019.

Tutkimukseen vastasi 32 asiakasyritystemme edustajaa Suomesta ja Ruotsista.

Oletko tehnyt yhteistyötä kanssamme? Jaa kokemuksesi tästä!