Kira Hellström

Senior Konsultti

  • Digitaaliset palvelut
  • Lean agile
  • Projektijohtaminen

Innovaatioiden ja onnistumisien takana on aina ihminen!

Projektipäällikkönä edustan yhteistyötä, avoimuutta ja vankkaa ammattitaitoa. Yli 15 vuoden kokemus projekti- ja hankehallinnasta eri sektoreista IT- alalla on opettanut minua korostamaan sujuvien prosessien ja datan merkitystä arvon tuottamisessa. Tarkistelen tavoitteita eri näkökulmista, ja varmistan että menetelmät ja prosessit on optimoitu huomioimaan sekä asiakkaan liiketoiminnan että teknologian tarpeet. Reagoin ja haen ratkaisuja eri tilanteisiin ymmärtämällä oikea-aikaisuuden, riippuvuuksien ja reunaehtojen merkityksen IT-projektien onnistumisessa. Projekteissa panostan tiimityöskentelyyn ja ihmisten osallistamiseen!

Kokemusta on kertynyt sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, myös tiimin vedosta, palvelunhallinnasta, prosessien kehittämisestä ja PMO toiminnasta, sekä tietojohtamisen menetelmistä, tiedonhallinnasta, sopimuksista ja julkisista hankinnoista.