Lasse Kaikkonen

Senior Consultant

  • Digitaaliset palvelut
  • Palvelumuotoilu ja UX

Muotoilun kymmenottelija

Teollisen ja strategisen muotoilun koulutustausta, aiempi ura sosiaalialalla sekä reilun vuosikymmenen kokemus palvelu- ja käyttäjäkokemussuunnittelijana ovat ajaneet minua eri vinkkeleistä ihmisymmärryksen pariin.
Kun käyttäjän tai toimijan näkökulmaa nostaa esille, kymmenottelijan mentaliteetti auttaa eteenpäin. Suunnittelijana toimin prosessin kaikissa vaiheissa: taustatutkimuksessa, konseptien hahmottelussa ja ideoiden testaamisessa, ensimmäisen tuoteversion toteutuksessa sekä edelleenkehityksessä. Autan mielelläni myös eri sidosryhmien välisessä kommunikaatiossa vaikkapa tarkkailijana, fasilitoijana tai valmentajana.
Muotoilukokemusta on kertynyt noin kahdeltakymmeneltä toimialalta, startupeista vakiintuneisiin monialayrityksiin sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin.