Leea Koskinen

Senior konsultti

  • Data governance
  • Datan hallinta ja laatu
  • Tietosuoja

Olen tietosuojaan, tiedon hallintaan ja laatuun sekä prosessien kehitykseen erikoistunut asiantuntija.

Ajatuksella suunniteltu ja kuvattu prosessi on parhaimmillaan laadun varmistaja ja käyttökelpoinen työkalu tiimeille. Minulle on sydämenasia, että vastuulliset tiimit osallistuvat data- ja työprosessien kehittämiseen. Näin varmistetaan käytännössä toimiva lopputulos, johon ihmiset ovat sitoutuneet.

Työurani on koostunut tietoon liittyvästä asiantuntijatyöstä eri näkökulmista. Tehtäviini on kuulunut markkinatutkimusta, tietopalvelua, viranomaiskyselypalvelua ja tietosuojaa sekä tiedonhallinnan ja datan laadun kohentamista. Yhteistä tehtäville on ollut vaatimusten määrittely, analysointi, tavoitteista sopiminen, uuden toiminnan perustaminen sekä prosessien ja ohjeiden kehittäminen.

Nyt autan yrityksiä kehittämään tietoa, toimintatapoja ja prosesseja niin, että ne ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia. Varmistan myös, että tiedon laatu on kunnossa ja uudet prosessit sopivat yrityksen muihin toimintoihin. Tietosuojatyössä hoidan nykytilaselvitykset, tietosuojatoimintojen suunnittelun ja vastuiden määrittelemisen ja myös tärkeiden tietosuojaprosessien suunnittelun ja jalkauttamisen jokapäiväiseen työhön.

Tietosuoja on ihmisten tiedoista huolehtimista. Myös tiedonhallinta ja laadukas tieto tukevat samaa tavoitetta. Sen lisäksi hyvällä tiedon hallinnalla varmistetaan, että kaikki muukin liiketoiminnan käyttämä tieto on luotettavaa ja yksiselitteistä ja päätöksenteko voi aina perustua faktoihin.