Leea Koskinen

Senior konsultti

  • Data governance
  • Datan hallinta ja laatu
  • Tietosuoja

Tietosuojaan, tiedon hallintaan ja laatuun sekä prosessien kehitykseen erikoistunut asiantuntija

Prosessi ja toimintamalli, jotka huomioivat liiketoiminnan ja siihen kohdistuvat vaatimukset sekä niiden data-tarpeet, ovat paras käytännön keino saada toimiva lopputulos. Minulle on sydämenasia, että vastuulliset tiimit osallistuvat data- ja työprosessien kehittämiseen. Näin varmistetaan käytännössä toimiva lopputulos, jossa toiminta on sujuvaa ja data laadukasta ja johon ihmiset ovat sitoutuneet.

Olen toteuttanut yllä olevaa monessa eri roolissa ja toimintaympäristössä: vetäessäni tietopalvelua, kehittäessäni operatiivisen masterdata-tiimin toimintaa sen tiimivetäjänä, suunnitellessani yrityksen tietoturvaloukkausprosessin, mallintaessani tietoa tai kehittäessäni data governance -toimintamalleja. Olen eri rooleissani tunnistanut, analysoinut ja määritellyt vaatimuksia, suunnitellut uutta toimintaa sovittujen tavoitteiden mukaiseksi ja vienyt sitä käytäntöön erilaisissa yrityskulttuureissa.

Erityisen tärkeänä koen varmistaa, että yrityksen tiedosta pidetään sellaista huolta, että tieto on luotettavaa ja yksiselitteistä, jolloin päätöksenteko voi aina perustua faktoihin. Tämä saavutetaan hyvällä tiedonhallinnan toimintatavalla (DG), jossa eri rooleissa toimivat työntekijät ymmärtävät vastuunsa ja tehtävänsä tiedon suhteen.