Miikka Antikainen

Senior konsultti

  • Arkkitehtuurit
  • Asiakasdata ja CRM
  • Data-alustat ja raportointi
  • Datan hallinta ja laatu
  • Projektijohtaminen

Olen projektijohtamisen ja datan hallinnan ammattilainen.

Minulla on vankka kokemus korkealaatuisten tietojärjestelmä- ja ohjelmistoprojektien onnistuneesta toimittamisesta. Pystyn omaksumaan uusia liiketoiminta-alueita, prosesseja ja järjestelmiä erittäin helposti. Vahva tekninen taustani ja ongelmanratkaisutaitoni mahdollistavat lisäarvon tuottamisen asiakkaalle jo ensimmäisestä päivästä alkaen.

Olen saanut erinomaista palautetta kommunikaatiotaidoistani ja kyvystäni muuntaa liiketoimintavaatimukset toteuttamiskelpoisiksi järjestelmävaatimuksiksi. Monipuolinen taustani antaa minulle mahdollisuuden toimia avaintekijänä ja linkkinä eri sidosryhmien välillä.

Master Datan hallinta ja sen laatu on aina ollut lähellä sydäntäni, joten en voi kyllin korostaa datan laadun merkitystä projektin sujuvan toimituksen avaintekijänä.