Patrik Helminen

Konsultti

  • Digitaaliset palvelut
  • Palvelumuotoilu ja UX

Pragmaattinen, analyyttinen ja yksityiskohtiin suuntautunut digitaalinen suunnittelija

Taustani on asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja teknologiassa, jossa olen keskittynyt tehokkaiden, mukaansatempaavien ja eettisten digitaalisten tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun käyttäjille. Minulla on utelias ajattelutapa uusien lähestymistapojen tutkimiseen ja testaamiseen.

Olen kerryttänyt yli 10 vuotta käytännön työkokemusta digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisestä suunnittelusta ja kehittämisestä. Välitän paljon palveluiden ja tuotteiden hyvästä käytettävyydestä. Suunnittelutyöni perustuu käyttäjäkeskeisiin suunnitteluperiaatteisiin ja -menetelmiin, käytettävyys- ja saavutettavuusstandardien sekä teknisen osaamisen seurantaan. Kokonaisvaltaisen käytännön kokemukseni avulla voin tarjota konkreettista arvoa digitaalisille palveluille.

Oma akateeminen koulutustaustani on monitieteellinen. Human-Technology Interaction -ohjelmassa opin suunnittelemaan asiakaslähtöiset digitaaliset tuotteet ja palvelut, jotka ovat tehokkaita, kiehtovia ja eettisiä.