Sami Oksanen

Senior Consultant

  • Lean agile

Kaiken pystyy tekemään paremmin – aina

Vuodet ovat osoittaneet, että muuttuvassa ympäristössä pärjäävät ne jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan toimintatapansa ja ovat valmiita jatkuvasti parantamaan tekemisen prosessejaan. Pärjääminen vaatii myös sitä, että on valmis oppimaan uusia toimintatapoja oman toiminnan ulkopuolelta ja ottamaan ne käyttöön omassa toiminnassa asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

On myös tärkeää että kehittämisessä otetaan huomioon koko arvoketju jolla varmistetaan että kaikki toimijat pystyvät vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin.

Minulla on käytettävissä yli kymmenen vuoden kokemus sinun laatu, kustannus ja toimitusaika haasteiden ratkaisemiseksi Leanin, SixSigman ja eri laatujärjestelmien tarjoamin keinoin. Kokemukseni sisältää koko tuotteen elinkaaren alkaen tuotesuunnittelusta, toimitusketjun hallinnasta, tukitoiminnoista aina loppukäyttäjään saakka.