Satu Etelälahti

Consultant

  • Datan hallinta ja laatu

Tiedon laadun parantamista ja visualisointia liiketoiminnan hyödyksi

Olen kiinnostunut tiedon mallintamisesta ja visualisoinnista IT:n ja liiketoiminnan välisen yhteisen kielen löytämiseksi. Työskentelyotteeni on tutkiva ja viihdyn erityisen hyvin avoimesti osaamista ja tietoa jakavassa ilmapiirissä.

Olen tutkinut erityisesti moniulotteisten liikekaavioiden hyödynnettävyyttä tiedon analysoinnissa, visualisoinnissa ja päätöksenteon tukena. Lisäksi minulla on kokemusta mm. yritysasiakastiedon laadun parantamisesta, web-suunnittelusta, tiedonjakelujärjestelmän sisällönkehityksestä ja ohjeistusten laadinnasta. Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyn tradenomi.