Suvi Starck

Konsultti

  • Lean agile
  • Palvelumuotoilu ja UX
  • Projektijohtaminen

Muuttamalla tapojamme, uudistamme arvomme ja kasvamme.

Tavoitteenani on auttaa yrityksiä ja yksilöitä kukoistamaan digitaalisessa ajassa positiivisten muutosprosessien kautta – ja siten lisätä heidän hyvinvointia ja tuottavuuttaan. Olen kokenut muutoksen tekijä ja holistinen toimeenpanija. Lähestyn ongelmia strategia-, kasvu- ja ratkaisulähtöisesti ja osallistan muut mukaan kehittämisprojekteihin valmentavaa otetta hyödyntäen. Hallitsen kokoelman erilaisia menetelmiä muutosprosessien tukemiseen ja räätälöin ratkaisut ja työkalut kunkin asiakkaan tarpeisiin vastaten.

Ketterät menetelmät sekä ketterä johtaminen ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Minulla on vahvaa kokemusta kouluttamisesta ja pedagogiasta, projektijohtamisesta, muutosjohtamisesta sekä muotoiluajattelusta. Työskentely yksityisellä ja julkisella sektorilla on tullut minulle tutuksi viimeisten 17 vuoden aikana.