Terja Ketola

Senior konsultti

  • Arkkitehtuurit
  • Data governance
  • Datan hallinta ja laatu
  • Tietosuoja

Tiedonhallinnan monipuolinen ammattilainen

Olen työskennellyt pitkään erityisesti julkisen sektorin laajoissa hankkeissa, joissa olen laatinut nykytilan analyysejä sekä kehitystavoitteiden tunnistamisen jälkeen tavoitetilan kuvauksia. Projektit ovat sisältäneet vaatimusmäärittelyn, hankinnan, käyttöönoton sekä palvelutuotannon käynnistämiseen hallintamalleineen.

Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä on minulle tuttu ja mieleinen, erityisesti prosessien, niissä toimivien ja niissä käsiteltävien tietojen mallintamisessa sekä tietojen suhteiden sekä niiden käsittelyyn ja välittämiseen käytettävien tietojärjestelmien ja integraatioiden kuvauksessa.

Olen toiminut useimmiten asiakkaan ja IT:n välissä; määritellyt ja kuvannut toiminnan tarpeita, ohjannut IT:tä toteutuksessa sekä implementoinut ratkaisuja. Tehtävissäni on aina ollut ensisijaisena tavoitteena varmistaa tiedon saatavuus, käytettävyys, eheys ja asianmukainen suojaus koko elinkaaren ajan.

Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja minulla on seuraavat sertifikaatit: Scrum Master, Scope Manager, ITIL Foundation 2.0