Blogi

28.11.2017 11.58

Näin onnistut hackathonissa – neljä vinkkiä yrityksille ja hakkereille

  • Digitaaliset palvelut
  • Lean agile
  • Verkkopalveluiden kehitys

Osallistuimme marraskuun lopussa Castrén & Snellmanin kumppaniyrityksenä Junction 2017 -tapahtumaan. Euroopan suurin hackathon toi noin 1500 ohjelmistokehittäjää ja suunnittelijaa kokonaiseksi viikonlopuksi Otaniemen Dipoliin ratkomaan yritysten esittämiä haasteita. Toimimme tapahtumassa mentoreina legal tech -alueella ja autoimme kehittäjiä palvelumuotoilussa, teknologiassa sekä liiketoimintakonseptin terävöittämisessä.

Kokosimme kokemustemme perusteella vinkkejä sekä hackathoniin osallistumista harkitseville yrityksille että hackathonissa kilpaileville hakkereille.

legal-tech-track

Neljä vinkkiä yrityksille hackathoniin

1. Tarjoa kiinnostava haaste

Hackathonissa eivät kilpaile ainoastaan kehitystiimit, vaan yhtä lailla yritykset kisaavat siitä, kenen haasteita parhaat osaajat lähtevät ratkomaan.

Hackathoniin osallistuvia ohjelmoijia ja suunnittelijoita motivoi ensisijaisesti uuden oppiminen ja heitä itseään kiinnostavien haasteiden ratkaiseminen. Haasteen kiinnostavuus muodostuu muun muassa siitä, kuinka tärkeää liiketoimintaongelmaa ollaan ratkaisemassa ja voiko ratkaisussa käyttää itselleen uusia teknologioita.

Yrityksen voi olla vaikea arvioida oman haasteen kiinnostavuutta objektiivisesti. Kysy hackathonin järjestäjiltä mielipidettä ja sparrausapua. Kiinnostavien haasteiden saaminen on myös heille eduksi.

2. Tuo haasteeseen jotain käsinkosketeltavaa

Osana haastetta annetaan usein tiimien käyttöön joko yrityksen omistamaa dataa tai ohjelmointirajapintoja, joilla pääsee kiinni yrityksen järjestelmiin.

Jos annat tiimeille käyttöön datasetin, huolehdi, että paikalla on alkurutistuksen aikana henkilö, joka osaa vastata kysymyksiin kuten ”Mitä nämä negatiiviset myyntiluvut tarkoittavat?” tai ”Voinko poistaa nämä 100 duplikaattiriviä?”. Tiimit ovat usein kansainvälisiä, joten pyri tuottamaan mahdollinen tekstimuotoinen data englanniksi. Ota haasteen suunnitteluun mukaan analytiikkaa ymmärtävä henkilö, joka yhdessä liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa validoi datasetin sisällön riittävyyden ongelman ratkaisemiseen. Näe vaivaa kattavan datasetin keräämiseen ja siistimiseen, muuten haaste saattaa jäädä ratkaisematta.

Jos tarjoat käyttöön ohjelmointirajapinnan, paikalle tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat auttaa sen käytössä, mikäli tarjoamasi rajapintadokumentaatio ei ole kattava. Jos voit antaa koodiesimerkkejä rajapintojen käytöstä tai jopa valmiin asiakaskirjaston muutamalla yleisellä ohjelmointikielellä, madallat tiimien kynnystä hyödyntää rajapintaasi. Tarjoa ohjelmointirajapinta ympäristöön, joka sisältää mahdollisimman tuotannonkaltaista dataa, tai mahdollisuuksien salliessa jopa tuotantoon.

vinkit-hackathon-junction

3. Miehitä tiimisi liiketoiminnan osaajilla

Liiketoimintakokemus on parasta, mitä voit tarjota tiimeille. Etenkin hackathonin alussa kun ideoita vielä luonnostellaan, tiimin on tärkeä saada validoitua, ovatko he ratkaisemassa olennaista liiketoimintaongelmaa. Tapahtumaan on hyvä tuoda enemmän liiketoiminnan edustajia kuin teknisiä osaajia yrityksestäsi, sillä hackathoniin osallistuvat hakkerit ratkaisevat tekniset ongelmat mielellään itse. He saattavat tarvita ainoastaan selvennystä datasi tulkinnassa tai rajapintojesi käyttämisessä. Jos haastettanne ratkoo 10 tiimiä, kahdesta neljään liiketoiminnan edustajaa ja yksi tekninen osaaja samanaikaisesti paikan päällä on hyvä lukumäärä.

Tuo tapahtumaan enemmän liiketoiminnan edustajia kuin teknisiä osaajia yrityksestäsi. Hackathoniin osallistuvat hakkerit ratkaisevat tekniset ongelmat mielellään itse.

4. Erottaudu palkinnoilla

Kaikki toimialat eivät ole tasavertaisen kiinnostavia. Avaruusteknologian tai robotiikan kanssa voi olla vaikea kilpailla, mutta hyvillä palkinnoilla voit yrittää tasapainottaa asetelmaa. Junctionissa nähtiin tänä vuonna palkintoina paljon 1000–2000 euron lahjakortteja suosittuihin verkkokauppoihin. Mieti siis, millaisilla ja minkä suuruisilla palkinnoilla voit erottautua muiden yritysten joukosta.

vinkit-hackathoniin

Neljä hackathon-vinkkiä hakkereille

1. Kysy mentoreilta avoimia kysymyksiä

Saat enemmän arvokasta tietoa mentorilta, jos saat hänet kertomaan omin samoin yrityksensä liiketoiminnasta ja omista tai asiakkaidensa ongelmista. Saat enemmän irti avoimilla kysymyksillä, joihin ei vastata suoraan kyllä tai ei. Kirjoita vihjeitä ylös, jotta voit viitata niihin demossasi.

2. Tunnista asiakasyrityksen toimialan piirteet ja rajoitteet

Eri toimialoilla ja eri maissa toimivilla yrityksillä on tiettyjä ominaispiirteitä ja rajoitteita. Käytännön projektissa vastaan voi tulla esimerkiksi tilanne, että datan saa tallentaa vain tietyssä maassa sijaitsevalle palvelimelle tai että jokaisesta toimenpiteestä on saatava täydellinen audit trail. Nämä on hyvä tunnistaa niin, että pystyt demossasi kertomaan, miten huomioisit ne tuotantoratkaisussa. Kuitenkaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä laajoja yritys- tai aluekohtaisia ominaisuuksia ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista yrittää toteuttaa hackathonin aikana täydellisesti.

hackathon-junction-vinkit

3. Kysy asiakasyrityksen järjestelmistä ja datasta

Mikäli ideasi tarvitsee toimiakseen dataa, jota yritys ei ole tuonut osaksi haastetta, käy juttelemassa asiasta. Kyseinen data voi hyvinkin löytyä jostain asiakkaan toisesta järjestelmästä tai olla suhteellisen helposti hankittavissa. Tarvittaessa voit tuottaa oman mock-datasettisi demoa varten ja kuvata ratkaisusi toimivuuden tosielämässä. Mitä paremmin ratkaisusi istuu haasteen antaneen yrityksen olemassa olevaan järjestelmäkarttaan, sitä vahvemmilla olet.

Test user, test task, asdasd ja lorem ipsum latistavat muuten energisen demosi tunnelman ja jättävät viimeistelemättömän vaikutelman.

4. Käytä asiakkaan kieltä ja selkeää visuaalista ilmettä

Teet demostasi samaistuttavamman, jos se sisältää asiakkaalle tuttuja käsitteitä. Test user, test task, asdasd ja lorem ipsum latistavat muuten energisen demosi tunnelman ja jättävät viimeistelemättömän vaikutelman. Viimeistelemättömyys näkyy myös hätäisessä käyttöliittymäsuunnittelussa. Esimerkiksi HTML-listojen oletustyylien ylikirjoittaminen vaatii vain muutaman minuutin työn, mutta tekee paljon ratkaisun ilmeelle.

Asko Relas (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla joulukuuhun 2018).


Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.