Blogi

30.10.2017 17.27

Ketterästi sekaisin – ymmärrätkö roolisi?

  • Lean agile

Luuletko olevasi ketterä? Ymmärrätkö roolisi organisaatiossa, jossa ketterää menetelmää ollaan ottamassa käyttöön laajemmaltikin? Kipuiletko ketterässä muutoksessa roolisi kanssa, miettien paikkaasi tässä kokonaiskuvassa?

Ei hätää, kipuilu ja pihalla olo kuuluu asiaan!

Lukaistuasi tämän kirjoituksen tuskasi helpottuu. Olen itsekin kipuillut roolien sisäistämisessä, ja tästä syystä haluankin jakaa aiheesta muutamia ajatuksia. Kirjoituksessa keskityn aluksi oman roolin ymmärtämiseen tarkastelemalla tuotepäällikön (Product Manager) ja tuoteomistajan (Product Owner) rooleja. Tämän jälkeen tuon prosessimaisen ajattelun mukaan ja kerron oman roolin löytämisen tärkeydestä osana kokonaiskuvaa. Lopuksi avaan vielä, miten käytännön tasolla pääset harjaannuttamaan omaa rooliasi ja arvovirran toteutumista kirjoittamalla epicejä, featureita ja storyja.

“Meillä tehdään ketterillä menetelmillä!”

Tällaisen lausahduksen kuulen aina välillä, kun keskustellaan ketteristä menetelmistä. Hienoa! Kuulostaa siltä, että lauseen sutkauttaja on juuri käynyt jonkun ketterän koulutuksen tai kuullut menestyvän pikkutiimin tekevän talossa järjestelmäkehitystä ketterällä menetelmällä, ja voikin nyt mahtipontisesti päätellä koko yrityksen tekevän ketterästi.

Olen itsekin käynyt ketterien menetelmien koulutuksissa. Pää turvoksissa eri rooleista, vastuualueista ja termeistä olen yrittänyt ymmärtää, mihin rooliin itse asettuisin parhaiten omalla taustallani.  Olen myös tehnyt kädet savessa Scrum-tiimin kanssa töitä, valmentanut ihmisiä omaksumaan ketteriä menetelmiä, ja lujasti lempeänä rohkaissut ketterien menetelmien polulle. Lujuutta ja lempeyttä on todellakin tarvittu, sillä eivät ne laihdutuskuuritkaan toimi, jos ei lujana noudata ohjeita ja samalla lempeästi kuuntele omaa kehoaan ja mieltään.

Viime vuosina olen kuitenkin ilahtuneena seurannut, miten tiimien ketterästä tekemisestä on innostuttu yritystasolla ja otettu menetelmiä käyttöön, tosin vaihtelevalla menestyksellä, isossakin mittakaavassa. Skaalattaessa menetelmiä koko organisaation laajuisiksi, skaalautuvat myös tekemisen haasteet  –  ne löysästi noudatettujen laihdutuskuurien maneerit ja viritelmät.

Ketterän menetelmän jalkauttamisessa tulisi pitää tiukasti kiinni asian ytimestä eli arvovirtojen toteutumisesta. Arvovirrat jätän kuitenkin tässä kirjoituksessa taustalle, sillä tästä aiheesta on tulossa piakkoin loistava kirjoitus toiselta konsultiltamme.

Kuuntele itseäsi ja ymmärrä roolisi

Ketterissä menetelmissä kuten Scrumissa on vain muutama rooli. Menetelmä ja roolit palvelevat tekemistä loistavasti pienessä mittakaavassa. Suurien organisaatioiden tekemiseen tarvitaan jo skaalautuvaa ketterää mallia kuten SAFea (Scaled Agile Framework), jossa roolejakin alkaa olla runsaasti enemmän. Henkilöt ja tiimit, jotka ovat mukana tässä muutoksessa, tulevat suurella todennäköisyydellä tekemään läheistä yhteistyötä tuotepäälliköiden ja tuoteomistajien kanssa.

Olen kipuillut yrittäessäni ymmärtää käytännön tasolla tuoteomistajan (Product Owner) roolia ja vastuita silloin, kun hän toimiikin osana isoa organisaatiota verrattuna yksittäiseen Scrumilla toimivaan kehitystiimiin. Tuoteomistajalla on tähän asti ollut merkittävä rooli niin liiketoimintaprosessien syväosaajana kuin myös avainpelurina asiakasrajapinnassa, mikä taas skaalautuvassa SAFe-mallissa helposti muuttuu hyvin tekniseksi ja tiimikeskeiseksi tekemiseksi.

Tuotepäällikkö vaikuttaakin monella tapaa lähes yliluonnolliselta monilahjakkuudelta.

Skaalautuvassa ketterässä mallissa on lukuisia tuoteomistajia pyörittämässä omia tiimejään tuotepäällikön (Product Manager) toimiessa samanaikaisesti ylemmällä tasolla. Tuotepäällikkö ei pelkästään katso ja ohjaa tiimien muodostamaa kokonaisratkaisua. Hän toimii myös aktiivisesti asiakasrajapinnassa ymmärtämässä asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia, sekä toimittamassa oikeita ratkaisuja asiakkaille nopeasti ja laadusta tinkimättä. Tuotepäällikkö katsoo asiakaslähtöisesti kokonaisratkaisua tuoteomistajan keskittyessä yhteen osa-alueeseen. Tuotepäällikkö vaikuttaakin monella tapaa lähes yliluonnolliselta monilahjakkuudelta, jonka roolissa vaaditaan vahvaa liiketoimintaosaamista, pitkäjänteistä työtä asiakasrajapinnassa, sekä ymmärrystä kääntää asiakasvaatimukset liiketoiminnan tarpeiksi – pitäen yrityksen arvovirta-ajattelun aina mielessä.

Mitä syvemmälle perehdyn näiden kahden roolin saloihin, sitä enemmän termejä ja muita rooleja alkaa vilistä niin, että päässä humisee. Samalla, kun hahmotan skaalautuvan menetelmän lukuisia eri rooleja ja vastuita, yritän mielessäni kuvitella, miltä näiden roolien jokapäiväinen arki näyttää.

Sijoita itsesi kartalle ja muista flow!

Roolien paisuttama aivomössö alkaa kuitenkin pikkuhiljaa muotoutua aivolohkoiksi, kun vilkaisen skaalautuvan ketterän mallin kokonaiskuvaa ja sijoitan itseni siihen. Haluan tehdä saman harjoituksen kaikille. Näen, että ketterässä muutosohjelmassa mukana olevat organisaatiot käyvät tämän tuskalliseltakin kuulostavan organisaatiojumpan läpi, ja muodostavat yhdessä, yli organisaatiotasojen, ymmärryksen tulevista rooleista ja niiden vaikutuksista omaan ja muiden tekemiseen.

Oman roolin sisäistäminen ja itsensä sijoittaminen kokonaiskuvaan on tärkeä osa merkityksellisen työn tekemiselle ja arvovirran toteutumiselle.

Oman roolin sisäistäminen ja itsensä sijoittaminen kokonaiskuvaan on tärkeä osa merkityksellisen työn tekemiselle ja arvovirran toteutumiselle. Monien järjestelmien käyttöönotoissa prosessikoulutus auttaa ymmärtämään oman roolin henkilötasolla ja kytkemään sen muihin rooleihin niin, että prosessille luonteenomainen tekeminen toteutuu. Näin säilyy tekemisen ”flow”!

Lean Agile muutosohjelmassa arvot, prinsiipit ja eri tasojen selkeät roolikuvaukset auttavat sijoittamaan itsensä paremmin edellä mainitulle kartalle. Sekä tuotepäällikön että tuoteomistajan roolit, vastuut ja painopisteet alkavat tuntua selkeiltä, kun näkee kokonaiskuvan ja roolien väliset kytkökset.

Käytäntöä kirjoittamalla

Arjen rutiineja pääsee harjoittelemaan Epicien, Featureiden tai Storyjen kirjoittamisen kautta. Näiden avulla yrityksen strategiset tavoitteet ja niistä johdetut arvovirrat alkavat muotoutua eritasoisten tarinoiden myötä selkeiksi tahtotiloiksi.

  • Epicin kirjoittamiseen on olemassa selkeät työkalut. Epiciin kuuluvat Minimun Viable Product (MVP) sekä business case -laskelmat ryhdistävät tahtotilan kuvaamista. Epicien kirjoitustalkoot pistävät miettimään sopivaa näkökulmaa tahtotilan kuvaamiseen. Epicin omistajana toimii usein tuotepäällikkö muutaman muun roolin lisäksi.
  • Featuret ovat palasiksi purettuja Epicejä. Näistä huolehtiminen on tuoteomistajan heiniä. Tuoteomistajan ominaisuuksiin kiteytyy vahvasti ilmaisutaidot vision ja roadmapin kommunikointiin, sekä eri liiketoiminta-alueiden ymmärtäminen ja niiden välillä verkostoituminen.
  • Storyt ovatkin sitten tiimikohtaisia Featureista johdettuja tarinoita, joiden priorisoinnista ja sisällöstä vastaa tuoteomistaja.

Roolit, jotka tähän asti ovat tuntuneet hankalasti omaksuttavilta, tuntuvat tarinoiden kirjoittamisen myötä entistä selkeämmiltä. Roolien väliset riippuvuussuhteet ja eri organisaatiotasoilla kuvatut tarpeet ja tekeminen muodostavat eheän ”flown”.

Lopuksi

Oman roolin ymmärtäminen korostuu, kun ketteriä toimintatapoja otetaan yrityksessä käyttöön laajemmin. Prosessimainen ajattelu auttaa yhdistämään oman ja muut organisaation roolit ketjuksi, joka varmistaa arvovirran toteutumisen epiceistä featureiksi, storyiksi, ja lopulta valmiiksi tuotoksiksi. Henkilöt, jotka ovat mukana ketterässä transformaatiossa ja haluavat ymmärtää kokonaiskuvan sekä oman roolinsa, voivat saada käytännön apuja joulukuun alun koulutuksestamme, jossa syvennytään tuoteomistajan ja tuotemanagerin rooleihin ja vastuisiin.

Tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön täällä:

SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM) with POPM Certification.

Kiitos, että lähdit mukaan tähän aiheeseen ja pysyit matkassa alusta loppuun!

Agata Sadowska (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla helmikuuhun 2020).


Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.