Blogi

22.7.2015 10.02

Oma vai ostettu? Oikea IT-osaaminen digitaalisen muutoksen vauhdittajana

  • Lean agile

Digitalisaatio on muuttanut osin merkittävästikin useiden yritysten varsinaista toimintaa ja nostanut yritysten IT-osaamisen yhä keskeisempään rooliin. Alkukesän Talent Talkissa seitsemän digivaikuttajaa seitsemästä toimialansa johtavasta yrityksestä keskustelivat IT-osaamisen sekä ketterän ja tehokkaan toimittajaverkoston merkityksestä digitaalisen muutoksen vauhdittajana. Kokosimme yhteen keskeiset havainnot, kuinka yritysten IT-osaaminen rakennetaan, jotta se varmasti palvelee nopeasti ja jatkuvasti muuttuvia liiketoimintatarpeita.

Kehitä ensin yrityksen sisäistä osaamista

IT:n siirtyminen tukitoiminnosta yritysten tapahtumien keskipisteeseen on asettanut odotuksia ja paineitakin yritysten IT-osaamiselle. Yhä useammassa yrityksessä on havahduttu, kuinka tärkeää on keskittyä kehittämään erityisesti yrityksen sisäistä IT-osaamista sen sijaan, että projektit ulkoistettaisiin kokonaan yhdelle suurelle toimittajalle. Kun sisäinen osaaminen on kunnossa, on helpompi ostaa ja ohjata myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Poimi sitten parhaat osaajat

Parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun projektissa ovat mukana juuri ne henkilöt, jotka pystyvät edistämään sitä kaikkein parhaiten. Se voi tarkoittaa yrityksen sisäisten resurssien käyttöä yli yksikkörajojen tai parhaiden kykyjen poimimista usealta toimittajalta. Oikeiden toimittajien valitseminen on tärkeässä roolissa digitaalisen muutoksen johtamisessa ja edistämisessä. Toimittajia kannattaa myös rohkaista miettimään yhdessä, miten he voisivat palvella yhteistä asiakastaan paremmin. Tämä tehostaisi sekä asiakkaan että toimittajien liiketoimintaa. Oleellista on myös joustavuuden säilyttäminen asiantuntijapalveluiden hankinnassa niin, että jos tulokset eivät vastaa odotuksia, on mahdollista vaihtaa toimittajaa ja näin varmistaa haluttujen tulosten saavuttaminen.

Keskity kokonaishyötyihin, älä pikavoittoihin

IT koskettaa lähes poikkeuksetta kaikkia yrityksen osastoja, joten IT-kehittämistä kannattaa tarkastella ylätasolla koko organisaation läpileikkaavana kokonaisuutena. Ratkaisuja on syytä arvioida yrityksen liiketoiminnan kannalta sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan yksiköiden tai projektien sisäisiin IT-ratkaisuihin. Tämä vaatii usein toimintatapojen uudistamista ja kokonaisvaltaista hankehallintaa. Tässä toimii oivana työkaluna esimerkiksi KAPO™-malli, joka on käytössä jo useassa merkittävässä globaalissa ja kotimaisessa yrityksessä.

Niukatkin resurssit voi riittää

Digitaalisessa muutoksessa onnistuminen ei vaadi rajattomia resursseja ja budjettia. Toisinaan jos käytettävissä on liikaa rahaa, priorisointi ja tehokkuus voivat kärsiä. Tämä puolestaan voi johtaa turhan monimutkaisiin ratkaisuihin ja tulosten kannalta liian laajoihin projekteihin. Ajan ja resurssien rajallisuus sen sijaan voivat useinkin edistää innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Oikeat, motivoituneet ja osaavat ihmiset kompensoivat pientäkin budjettia.

Oikean IT-osaamisen löytäminen ei ole aina helppoa. Parhaat tyypit eivät välttämättä löydy yhden luukun taktiikalla. Jos projektisi kaipaa tehokasta testaajaa, sitä kannattaa etsiä testaukseen erikoituneista yrityksistä. Jos sen sijaan etsit timanttista suunnitteluosaamista, anna meidän auttaa.

Henrik Hyyppä (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla syksyyn 2017)


Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.