Blogi

7.9.2017 12.40

SAFe 4.5 haltuun alle viidessä minuutissa

  • Lean agile

Scaled Agile kuunteli käyttäjiä ja paransi aiempaa skaalatun ketterän kehittämisen SAFe-mallia. Olimme vaikuttamassa uudistukseen osana kansainvälistä työryhmää, mutta mikä lopulta on muuttunut versiossa SAFe 4.5? Sen pitäisi olla aiempaa mallia sujuvampi, ketterämpi ja paremmin innovointiin istuva. Seuraavassa käydään läpi keskeiset muutokset edelliseen SAFe 4.0 versioon.

Neljä näkyvintä uudistusta

1. Mallin säätäminen organisaation kokoluokan mukaan

Yksi koko ei sovi kaikkeen tekemiseen, mikä otettiin huomioon jo edellisen version valinnaisessa Value Stream -tasossa. Sen sijaan SAFe 4.5 antaa mahdollisuuden säätää mallia organisaation koon ja järjestelmäkehityksen monimutkaisuuden mukaan. Uudessa mallissa on neljä vaihtoehtoa:

  1. Essential SAFe eli perustaso, jolla kuitenkin pääsee hyödyntämään SAFe-mallia tiimien yhteistyön ja ketteryyden skaalauksessa. Tällä tasolla yksikköjä on kaksi: program ja team. Kun yritys ja sen tuotepaletti kasvaa, SAFe skaalautuu mukana.
  2. Portfolio SAFe lisää edelliseen yhden tason, portfolion, mikä viittaa salkunhallintaan ja mahdollistaa useiden samanaikaisten ratkaisujen kehittämisen ja hallinnoimisen.
  3. Large Solution SAFe on nimensä mukaisesti räätälöity suuria kehityshankkeita varten. Se rakentuu perustason päälle, mutta tässä versiossa ei ole salkunhallintaa. Tasoja on siis edelleen kolme.
  4. Full SAFe sisältää kaiken yllä mainitun. Sitä suositellaan suuryrityksiin ja järeisiin hankkeisiin, joissa on satoja tekijöitä, useita tiimejä ja paljon integraatioita.

2. Hypoteesien nopea testaus

Lean Agile -ajattelun ydinkohtia on kokeilujen ripeä julkaisu ja jatkuva parantaminen palautesyklien kautta. Tässä SAFe 4.5 palaa juurilleen ja esittelee Lean Startup -työkalun, joilla liiketoiminnan kehitysaihiolle asetetaan hypoteesi, jonka toimivuutta koetellaan mahdollisimman yksinkertaisella ratkaisulla ja oikeilla käyttäjillä (MVP).

SAFe 4.5 nostaa selkeämmin esiin käyttökokemuksen suunnittelun. Myös Lean UX perustuu sykliin, jossa asetetaan ja validoidaan hypoteeseja siitä, millaista lisäarvoa jokainen uusi ominaisuus tuottaa. Maailmaa ei suunnitella kerralla valmiiksi, vaan se pilkotaan palasiin. Niiden toimivuus ja hyöty mitataan mahdollisimman nopeasti käytännössä ennen kuin tuotteen ympärille aletaan kehittää lisäominaisuuksia.

Lean UX ei siis keskity yksinomaan käyttökokemuksen kehittämiseen, vaan suunnittelussa on aina mukana sen tuottama arvo ja tarkoitus.

3. DevOps ja jatkuva julkaisuputki

DevOps sisältyi jo edelliseen SAFe 4.0 versioon, mutta nyt “julkaise milloin tahansa” on integroitu osaksi jatkuvaa julkaisuputkea. Suuremmille yrityksille tämä tarkoittaa pyrkimystä nopeampaan julkaisusykliin ja arvon tuottoon.

Ratkaisuja voidaan määritellä, kehittää ja julkaista säännöllisesti lyhyissä sykleissä. Tekemisen ja kokeilujen tuoma arvo on välittömästi näkyvissä ja mitattavissa. Uusista ominaisuuksista opitaan nopeasti, eikä niiden tuotteistaminen vaadi ylimääräistä operatiivista ponnistelua. DevOps nojaa vahvaan automaatioon muun muassa testauksen ja julkaisuhallinnan osalta.

4. Käyttöönoton ohjeistus, implementation roadmap

SAFe Implementation Roadmap helpottaa varsin laajan ja jopa monimutkaisen viitekehyksen hahmottamista ja käyttöönottoa. Tiekartta koostuu 12 artikkelin sarjasta, joissa esitellään strategia ja vaaditut toimenpiteet mallin käyttöönottoa varten. Artikkelit pohjautuvat kentältä saatuun kokemukseen ja palautteeseen.

Toimintatavan muutos ja uuden mallin omaksuminen ovat yrityksille isoja asioita. Miksi meidän pitäisi muuttua? Mitä hyötyä uudesta toimintatavasta on? Miten muutos tehdään? Miten nopeasti saamme jalkautettua edes osan muutoksista? Artikkelisarja tarjoaa vastaukset kysymyksiin ja antaa ohjeita SAFen käyttöönottoon.

Yhteensopivuus

Meneekö kaikki uusiksi SAFe 4.5:n  myötä? Ei suinkaan, vaan kyseessä on versiopäivitys, joka selkeyttää kokonaiskuvaa ja antaa SAFe:n käyttäjille entistä parempia työkaluja. Jos yrityksen tuotekehitys nojaa esimerkiksi SAFe 4.0:aan, samat ominaisuudet ovat edelleen käytössä ja uusia voi hyödyntää tarpeen mukaan.

Scaled Agile Framework -asiantuntijamme kouluttavat organisaatiolle perustaidot, käynnistävät muutokset ja jalkauttavat uudet toimintatavat.

Lue täältä lisää Lean Agile -palveluistamme

Henrik Hyyppä (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla lokakuuhun 2017).
Anna Virolainen (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla elokuuhun 2019)


Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.