Blogi

8.8.2017 12.55

Scrum ja Kanban

 • Lean agile

Joudumme kollegoiden kanssa toisinaan pohtimaan, kumpi sopisi paremmin asiakkaan projektiin: Scrum vai Kanban? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan valintaan vaikuttaa moni seikka. Heti alkuun pitää muistaa, että molemmat ovat enemmän viitekehyksiä sujuvaan tuotekehitykseen kuin tiukkoja prosesseja, joista ei sovi poiketa.

Scrum – aikarajattua tekemistä

Scrumille on ominaista:

 • Kehitysprojekti pilkotaan pieniin, monitaitoisiin Scrum-tiimeihin.
 • Scrum-tiimi koostuu kehitystiimistä, Scrum Masterista ja tuoteomistajasta.
 • Kehitystiimien toteuttama kokonaisuus, so. tuote, on pilkottu pieniin palasiin (user story).
 • Palaset on priorisoitu tuotteen kehitysjonoon (backlog).
 • Kehittäjät arvioivat kuhunkin palaseen tarvittavan työmäärän.
 • Kukin tiimi sitoutuu tekemään tietyn määrä palasia rajattuna aikana, yleensä 2 tai 3 viikkoa (sprint). Tämän jälkeen kierros alkaa alusta.
 • Kehitystiimi päättää itse, miten palaset tehdään.
 • Painotus on tavoitteessa (objective), ei yksittäisissä tehtävissä (tasks).

Jos vesiputousmallissa suurehko tiimi tekee isompaa hanketta pitempään, Scrumissa pienempi tiimi tekee lyhyen aikaa pieniä juttuja, joista yhdistettynä tulee isompi hanke. Lopputulos voi hyvinkin olla sama, mutta tekemisen tapa eroaa. Lisää aiheesta.

Kanban – työn virta on loputon

Kanban nojaa jatkuvaan kehitykseen, oppimiseen ja sitä kautta prosessin optimointiin. Tätä ilmentää Kanbanin ydin: työnkulkua kuvaava taulu. Jos Scrum on aikarajattua tekemistä (timeboxed), filosofisesta näkökulmasta Kanban suhtautuu aikaan joustavasti.

Ominaisia piirteitä:

 • Kokonaisuus on jaettu pieniin palasiin.
 • Voidaan julkaista milloin tahansa (vrt. 2-3 viikon sprint).
 • Kulloinkin tehtävän työn määrä on rajattu (work in progress, WIP).
 • Sovitut toimintatavat työn kulun suhteen.
 • Seuraava palanen valuu tehtäväksi (WIP) edellisen tultua tehdyksi (done).
 • Työ ei tavallaan lopu koskaan (vrt. Scrumin aikarajattu tekeminen).
 • Kunnioittaa olemassa olevia prosesseja, rooleja ja tehtäviä, mutta ei itse määritä niitä.
Simple-kanban-board

Simple Kanban board Copyright: Jeff.lasovski

Kumman valitset?

Molemmat noudattavat ketterän kehityksen periaatteita, ja kummassakin on omat etunsa. Kanban sopii projekteihin, joissa prioriteetit ja tehtävät vaihtuvat lennossa. En aloittaisi täysin uutta tuotekehitysprojektia Kanban-menetelmällä. Scrum sopii siihen paremmin, koska esimerkiksi kehitysjonosta ja aikatauluista kaikki näkevät, mitä tehdään ja milloin se tehdään. Ennustettavuus ja suunnittelu on helpompaa.

  Scrum    Kanban     
Agile

X

Lean

X

Aikarajattu

X

Tarkat roolit

X

Muutokset sallittuja

X

Työn määrä rajattu

X

X

Seurantataulu jatkuvasti käytössä

X

Säännöllinen ja nopea julkaisutahti                                   

X

X

Monitaitoinen tiimi

X

Kanban saattaa olla ketterämpi malli, kun suuret muutokset on tehty ja hanke alkaa olla pienkehitystä sekä ylläpitoa. Monissa projekteissa liikutaan välimaastossa, jota kutsutaan termillä Scrumban. Töitä tehdään Scrum-moodissa, mutta sitä seurataan Kanban-taululla.

Valitsetpa kumman tahansa, et voi mennä pahasti metsään, sillä menetelmästä toiseen siirtyminen on helppoa. Perusajatus on sama ja useimmat työkalut tukevat kumpaakin.

Henrik Hyyppä (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla syksyyn 2017)


Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.