Dataohjautuvan organisaation verkkopalvelu-uudistus

Keskity seuraavassa verkkopalvelu-uudistuksessa asioihin, jotka tekevät organisaatiostasi dataohjautuvan sekä automaatiota ja teköälyä hyödyntävän edelläkävijän.

Dataohjautuvaksi verkkopalvelun avulla

Kun verkkopalvelun uudistuksen lähtökohdaksi ottaa dataohjautuvuuden, teet jotain suurempaa kuin perinteisen sivustouudistuksen, jossa keskitytään tyypillisesti visuaalisiin seikkoihin ja teknologian päivittämiseen.

Dataohjautuva verkkosivustouudistuksen hyödyt

  • Voit automatisoida perusylläpitoon liittyviä rutiineja
  • Pystyt palvelemaan jopa hyvin tarkasti rajattuja kohderyhmiä
  • Rakennat vaivattomasti, jopa automaattisesti hyvän hakukonenäkyvyyden vaatimia semanttisia rakenteita
  • Kartutat eksponentiaalisesti parempaa asiakasymmärrysdataa kuin nyt
  • Voit personoida käyttäjäkokemusta
  • Olet aidosti dataohjautuva

Sisältö

Asiakasymmärrys

Sisältöstrategia

Tavoitteet ja mittaaminen

Verkkopalvelun konsepti

Sisällönhallinta ja muut kyvykkyydet

Sisällönhallinnan parhaat käytännöt

Arkkitehtuuri ja järjestelmät

Ymmärrä asiakastasi

Mikään verkkopalvelu-uudistus ei saisi lähteä liikkeelle ilman asiakasymmärrystä. On silti hyvä ymmärtää, ettei asiakasymmärryksen kartuttamiseen ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan verkkopalvelun tavoite sekä rooli asiakaskokemuksessa vaikuttavat siihen, miten asiakasymmärrys kannattaa huomioida uudistuksessa.

Esimerkiksi: jos verkkopalvelusi pääasiallinen tavoite on myydä yrityksesi tuotteita, kannattaa asiakasymmärryksen parantamisen kohteena olla tuotteet ja niiden lisäksi asiakkaiden toiveet siitä, miten he kyseisiä tuotteita haluavat (verkossa) ostaa ja hyödyntää tämä ymmärrys verkkopalvelun muotoilussa.

Etukäteen tehtävää asiakastutkimusta melkeinpä tärkeämpää on ymmärtää, että mitä konseptin osa-alueita on tarpeellista kehittää ja optimoida, kun verkkopalvelu on jo tuotannossa. Tässä auttaa hyvin suunniteltu analytiikka sekä palvelumuotoilu-ajattelun jalkauttaminen osaksi operatiivista toimintaa.

Hylkää mutu, tuo verkkopalvelukehityksen pahin vihollinen

Ratkaisukeskeinen sisältöstrategia

Mikäli verkkopalvelusi on luonteeltaan hyvin sisältövetoinen, kannattaa asiakasymmärrys huomioida nimenomaan sisältöstrategiassa. Herätät tunteita ja luot toimintaa ainoastaan sisällöllä, joka kiinnostaa kohderyhmiäsi. Samalla sisällön tulee hyödyntää liiketoimintaasi, joten vain tavoitteellinen sisältöstrategia on hyödyllinen investointi.

Sisältöstrategian pitää aina ratkaista yrityksen suurimmat haasteet sisällöntuotannossa. Joskus se voi olla asiakaskeskeisyyden tai luovuuden puuttuminen sisällöistä tai se, ettei eri puolilla organisaatiota työskentelevillä sisällöntuottajilla ole yhteisiä toimintatapoja, jolloin päällekkäisyydet ja siilomaisuus vaikeuttavat yhtenäisen asiakaskokemuksen kehittämistä eri kanavien tai tarjoomien välillä.

Sisältöstrategiassa asetetaan sisällöille mitattavat tavoitteet ja huomioidaan myös sisällönhallinnan tarpeet, jotta strategian mukaiset sisällöt päätyvät osaksi asiakaskokemusta vaivattomasti, jopa täysin automaattisesti.

Näin onnistut sisältöstrategiassa

Kirkasta tavoitteet ja mittarit

Verkkopalvelun rooli antaa raamit tavoitteille ja mittareille. Kaikkea voi mitata, jos haluaa.

Tavoitteet voi määrittää neljän eri kategorian avulla:

  • Peitto (eli näkyvyytesi kohderyhmiesi keskuudessa)
  • Sitoutuminen (eli kohderyhmiesi reaktiot)
  • Konversio (eli kohderyhmiesi toiminta)
  • Liiketoiminnallinen tavoite (eli miten tekeminen näkyy viivan alla)

Jokaisesta kategoriasta löytyy useita numeerisia mittareita, jotka kannattaa miettiä uudistuksen alkuvaiheessa, koska osa niistä pitää huomioida sekä konseptointi- että toteutusvaiheessa, jotta verkkopalvelusi analytiikka tuottaisi tarvitsemaasi dataa, jonka avulla voit olla dataohjautuva.

Näin parannat asiakaskokemusta datan avulla

Mitä tarkoittaa verkkopalvelun konsepti?

Konsepti on varmasti yksi maailman monitulkinnaisista sanoista eikä siten ole tarkoituksen mukaista tässä määrittää sitä tarkasti, vaan pikemminkin avata, että minkätyyppistä konseptointia tarvitaan verkkopalvelu-uudistuksen eri vaiheissa.

Verkkopalvelun rooli asiakaskokemuksessa on tyypillisesti tiedossa heti verkkopalvelukehityksen alkumetreillä.

Tiedetään esimerkiksi, että onko kyseessä sisältömarkkinointipalvelu vai mobiilisovellus, jolla voi tilata hampurilaisaterian.

Ensimmäisessä (sisältömarkkinointi) tärkein konseptointi liittyy sisältöihin (eli sisältöstrategiaan) sekä niiden tarjoiluun houkuttelevasti verkkopalvelussa.

Jälkimmäisessä (transaktionaalinen mobiilisovellus) tärkeää on miettiä sovelluksen ”persoonallisuus” ja keskittyä hiomaan tärkeimmät käyttötapaukset sujuviksi ja helppokäyttöisiksi.

Konsepti halutaan usein kiteyttää visuaalisesti. Samalla visuaalisuus on osa konseptia.

Konseptin kiteyttämisessä puhutaan vaikka kevyistä rautalangoista ja visuaalisessa konseptissa puolestaan visuaalisen ilmeen määrittelystä, jossa voidaan miettiä vaikkapa palvelun konseptia ilmentävät uniikin animaatiot sekä se miten yrityksen visuaalinen brändi ilmentyy palvelun ulkoasussa.

Käyttäjäpolut (user journeys) ovat oivallinen työkalu, kun konseptissa halutaan suunnitella kattavasti joko tapahtuma alusta loppuun (esimerkiksi ostotapahtuma) tai halutaan varmistaa, että verkkopalvelu on muuten tavoitteellinen.

Konseptointia on myös se, kun toteutusvaiheessa mietitään, että miten joku tietty konseptin asettama vaatimus toteutetaan.

Konseptista tuleva vaatimus voi olla ns. muffinssi eli pyydetään vaikka tekemään palvelulle etusivu tietyn visuaalisen ja sisällöllisen suunnitelman mukaan.

On kuitenkin järkevämpää tehdä ensin taikina eli suunnitella miten palveluun yleisesti ottaen tehdään sivuja, ja mistä sivu koostuu – tehdäänkö templateja vai ”tyhjä sivu”, josta voi tehdä sivun lisäämälle siihen uusiokäyttöisiä komponentteja.

Mikäli edellä mainittua ratkaisumuotoilua/teknistä määrittelyä ei tehdä, voi teknisestä toteutuksesta tulla yksiulotteinen ratkaisu, jonka ylläpitäminen ja jatkokehittäminen tulee tarpeettoman kalliiksi.

Käyttäjäkokemus on muutakin kuin pintaa

Protoillen onneen

Sisällönhallinta ja muut kyvykkyydet

Verkkopalvelun käyttökokemuskonsepti tarkentuu ratkaisumuotoilun avulla erilaisiksi kyvykkyyksiksi, joita tarvitaan, että verkkopalvelu voidaan toteuttaa.

On järkevämpää miettiä ylemmän tason kyvykkyyksiä, kuin alkaa listaamaan yksittäisiä vaatimuksia. Verkkopalvelu-uudistuksen pahin vihollinen on yksityiskohtien suo, joihin kokenutkin tekijä hukkuu helposti.

Kyvykkyydet on tapa jäsentää yksittäiset vaatimukset laajemmiksi ja helpommin käsitettäviksi kokonaisuuksiksi.

Sisällönhallinta on olennainen komponentti lähes minkä tahansa verkkopalvelun taustalla eli sisällönhallinnan, ja tässä yhteydessä usein myös kanavan/sivustonhallinnan kyvykkyydet, on erittäin olennaista määrittää.

Onko esimerkiksi tarve hallinnoida sisältöä niin, että se on käytettävissä myös muissa kanavissa? Halutaanko tehdä sivuja vai aidosti erottaa sisältö esityskerroksesta/käyttöliittymästä. Millaisia uusiokäyttöisiä sisällönesittämisen komponentteja suunnitellaan ja miten ne toteutetaan. Millainen sisältömalli tarvtaan ja miten design systems linkittyy sisältötyyppeihin.

Toki verkkopalvelut tarvitsevat muitakin kyvykkyyksiä kuten maksaminen ja/tai rekisteröityminen ja vaikkapa profiilin hallinta. Samalla tavalla myös nämä osa-alueet on helpompi hallita pilkkomalla ne pienempiin kyvykkyyksiin tai konsepteihin, kuin listata niihin liittyviä yksittäisiä vaatimuksia.

Digijohtaja, tässä kolme syytä miksi tarvitset sisällönhallintaa

Sisällönhallinta digiliiketoiminnan ajurina – Retkipaikka.fi

Sisällönhallinnan termistöt haltuun!

Kaipaatko sparria?

Kokeneet konsulttimme auttavat sinua jalostamaan käyttökokemuskonseptia eteenpäin kohti teknologiavalintaa ja toteutuksen kilpailutusta tai tiimin valintaa. Työskentelemme joustavasti joko tiimin jäsenenä asiakkaan toimitiloissa tai omalta toimistoltamme. Teemme selvityksiä, konsepteja ja fasilitoimme ajatuksia selkeyttäviä työpajoja.

Ota yhteyttä!

Verkkopalvelun tehokas operointi

Mikäli sisältö on aidosti irrotettu käyttökokemuksesta eli se pohjautuu sivujen sijasta sisältötyyppeihin ja sisältö on luokiteltu metadatalla, voit luoda verkkopalveluun komponentteja, jotka päivittyvät niissä olevien sääntöjen perusteella (esim. “näytä uusimmat artikkelit aiheesta meditointi”) tai komponentti voi olla sellainen, että voit päivittää sääntöä vaihtamalla metadata-arvon “meditointi” vaikka arvoon “avantouinti”.

Komponentti voi olla esimerkiksi sisältönosto tai nosto, joka vie automaattisesti metadata-arvon avulla muodostuvalle laskeutumissivulle.

Sisällönhallinnasta kilpailuetua Yhteishyvälle

Tehokasta sisällön operointia Maikkarille

SEO

Oletko kuullut hakukoneoptimoinnin yhteydessä konseptista “topical clusters and pillar pages”? Tässä konseptissa kehotetaan miettimään hakusanojen yläpuolelle laajempi aihealue eli topic ja luomaan ko. aiheelle (topic) kohtuullisen sisältörikas laskeutumissivu (pillar page), joka lisäksi linkittää sivuihin, joissa on aiheeseen liittyvien avainsanojen sisältöä.

Lisäksi kyseiset sivut, linkittävät muihin aiheen (topic) avainsanojen sivuihin. Näin sivustolle muodostuu semanttinen verkko, joka kertoo hakukoneelle sivuston sisällöstä yksittäisiä, ympäri sivuston rakenteita pirstaloituneita avainsanasivuja, enemmän ja johtaa korkeampaan hakukoneen arvostukseen (ranking).

Tämän kaiken saat aikaan automaattisesti metadatan ja erityisesti taksonomian avulla. Esimerkiksi “meditointi” ja “avantouinti” ovat avainsanoja aiheelle (topic) “hyvinvointi”. Kun sisällössäsi on tarvittava metadata, sivustollesi voidaan kehittää säännöstö, joka varmistaa, että linkitykset sivujen välillä syntyvät automaattisesti.

Lisäksi voit metadata-arvojen avulla koostaa helposti muita hakukoneoptimoituja laskeutumissivuja sekä luoda sivuston XML-sitemapiin jopa täysin automaattisesti urleja, jotka kertovat hakukoneille ymmärrettävässä muodossa mistä sivustosi sisältö oikein kertoo.

Mitä nopeammin sivusto latautuu, sitä paremmin se myös listautuu hakukoneissa. Nykyaikaiset aineistonhallinnan järjestelmät osaavat pakata kuvatiedostot kevyeksi ilman, että kuvien laatu kärsii.

Vinkit kuvien hakukoneoptimointiin

Opas – Kuva- ja videotuotanto kanavariippumattomaksi

Personointi

Personointi vaatii dataa. Dataa saat käyttäjistä mutta dataa pitää olla myös sisällössä. Kun yhdistät sisällön metadatan (eli sisällön semantiikan tietokoneen ymmärtämässä muodossa) ja webbinalytiikan, on personoinnillasi suurempi todennäköisyys osua oikeaan. Kun sisältö on erotettu esityksestä/käyttöliittymästä, voit entistä helpommin personoida sisällön verkkopalvelun sivut muodostavien komponenttien sisällä.

Personoinnin lyhyt oppimäärä

Konversion parantaminen

Linjaamalla sisällön metadatan ja PIM:ssä olevan tuotedatan voit parantaa myyntiäsi tuomalla dynaamisesti, ja jopa personoituna, inspiroivaa sisältöä myytävien tuotteiden yhteyteen tai luot myyviä laskeutumissivuja ja muita digitaalisia elämyksiä, jossa yhdistät sisältöä ja myytäviä tuotteita.

Viritä impulssiostosten ansat verkkokauppaasi

Automatisointi ja teköälyn hyödyntäminen

Kun sinulla on koherenttia ja laadukasta dataa ja sitä on tarpeeksi paljon, voit antaa hyvillä mielin algorithmien huolehtia verkkopalvelusi ylläpidosta.

Esimerkki: lähes kaikkien brändien tarjooma on tavalla tai toisella sesonki-luontoista. Sen sijaan, että nostaisit aina käsin sesonkisisällöt (tai tuotteet) esille, voit luokitella sisällöt sesonkeihin liittyvällä metadatalla ja kerätä webbianalytiikkaa. Esimerkiksi jo vuoden päästä kone osaa jo itsenäisesti nostaa oikeaan aikaan tyrkylle juhannukseen liittyviä sisältöjä (tai tuotteita).

Kone on siitä fiksu, että se voi jopa tunnistaa datasta sellaisia sesonkeja, joita me ihmiset emme edes osaa nimetä. Lisäksi kaikki keräämäsi data on käytössä myös asiakasymmärrysanalyysiin, jonka avulla voit olla dataohjautuva ja innovoida entistä paremmin asiakkaitasi palvelevia digitaalisia konsepteja ja tuotteita.

Valitse sopivin järjestelmä

Verkkopalvelu kehitetään yhden tai useimmiten useamman järjestelmän päälle. Verkkopalvelun konsepti ja siitä johdetut kyvykkyydet auttavat hahmottamaan millaiset järjestelmät kannattaa valita verkkopalvelun teknologiaksi.

Monesti yrityksissä on tehtyjä laajempia arkkitehtuurillisia linjauksia, jotka sanelevat usein myös verkkopalvelun arkkitehtuurin ja joskus joudutaan tekemään pieniä kompromisseja. Erityisesti siksi kaikki konseptointi ja määrittelytyö kannattaa tehdä ja jalostaa se materiaaliksi, jonka avulla erilaiset järjestelmät voidaan katselmoida ja kilpailuttaa.

Opas – Monikanavainen sisällönhallinnan ratkaisu

Headless – hitti vai huti

Mikä on Digital Asset Management

Next Gen DAM-järjestelmät

Yhdessä kohti dataohjautuvuutta!

Ota yhteyttä!