Hanke- ja projektijohtaminen

”Ulkopuolinen kokenut hankejohtaja tuo arvoa, kun tarvitaan keskittymistä tärkeään hankkeeseen vailla operatiivisen toiminnan taakkaa.”

– Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Onko sinulla projekti, joka pitää saada valmiiksi? Me autamme.

Hyvä hankejohtaminen parantaa projektin onnistuneen läpiviennin todennäköisyyttä sekä varmistaa, että organisaatio saa parhaan hyödyn projektista. Ulkopuolista hankejohtajaa kannattaa hyödyntää, kun haluat varmistaa täysimittaisen keskittymisen projektin läpivientiin tai kun haluat hyödyntää aiempaa kokemustamme vastaavista projekteista.

Toimimme kaikissa eri hankkeen vaiheissa, hankesuunnittelussa, kilpailutuksissa ja toimittajavalinnoissa, hankkeen toteutuksessa sekä käyttöönotossa ja muutosjohtamisessa.

Kokemuksemme

Olemme luotsanneet läpi useita erilaisia projekteja ERP-projekteista data-alustojen implementointiin. Esimerkkejä ovat muun muassa Datan hallinnan ja Master Data -hankkeet, ERP-käyttöönotto ja uudistukset, CRM-järjestelmän implementointi, verkkosivuston uudistus, data-alustan implementointi, IT-muutokset yrityskauppatilanteissa, sovelluskehitysprojektit.

Kokemuksemme kattaa laajasti eri toimialoja. Toimimme niin palvelualalla, pankki- ja vakuutusalalla, vähittäis- ja tukkukaupan alalla, kuin valmistavan teollisuuden alueilla.

Lähtökohtamme projektien läpivientiin on liiketoiminnallisten hyötyjen varmistaminen, ei ainoastaan projektin tekninen läpivienti. Lisäksi huomioimme liiketoiminnan prosessien ja operatiivisen toimintamallin kehittämisen sekä siihen liittyvän muutosjohtamisen.

Projekti ♥ Ketterä

Hyödynnämme ketteristä menetelmistä tuttuja parhaita käytäntöjä. Se tarkoittaa jatkuvaa priorisointia, jotta arvoa eniten tuottavat asiat priorisoidaan ensin. Se tarkoittaa myös varautumista muutoksiin sitä mukaa kun projekti etenee ja tunnistamme mitkä asiat ovat merkityksellisimpiä. Lisäksi se tarkoittaa ihmisten osallistamista, päivittäistä hyvää kommunikointia, suunnitelmien ja tilannekuvan avointa viestintää ja mahdollisesti useita käyttöönottoja.

Hankkeiden ja projektien läpiviennin lisäksi teemme myös projektitoiminnan sekä portfoliohallinnan toiminnan kehittämistä. Olemme kehittäneet asiakkaidemme kanssa tehokkaampia projektimalleja, auttaneet yhdistämään projektitoimintaa ja ketteriä toimintamalleja sekä kehittäneet sujuvaa portfoliohallintaa.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Hanke- ja projektijohtaminen
  • Muutoksenhallinta ja muutosjohtaminen
  • Projektitoimiston johtaminen ja kehittäminen
  • Portfoliohallinnan johtaminen ja kehittäminen
  • Ketterän projektitoiminnan kehittäminen ja fasilitointi

Ota yhteyttä!

Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä