Opi Lean Agile -toimintamallin perusteet

Tarjoamme kokonaisvaltaisen ja menetelmäriippumattoman näkökulman ketteryyden keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin, johtamiseen sekä yleisimpiin haasteisiin ja kehityksen mittaamiseen.

Kouluttajamme ovat kokeneita ketteryyden asiantuntijoita

Mitä nopeammin maailma ympärillä muuttuu, sitä tärkeämpää on kyky reagoida nopeasti, mutta järjestelmällisesti, muutoksiin. Kun organisaatio on omaksunut ketteryyden periaatteet ja käytännöt, se voi tuottaa liiketoiminnalle nopeammin arvoa, paremmalla laadulla ja reagoida ketterästi yllättäviin tilanteisiin.

Koulutuksemme ovat tarkoitettu niin johdon, liiketoiminnan, tuote- ja portfoliohallinnan kuin eri asiantuntijaroolien henkilöille

Ketterän kehityksen perusteet ja käytännöt

Ketterä tuoteomistajuus

Ketterä portfoliohallinta ja skaalauksen perusteet

Johdastus Scrumiin

Ketterä organisaatio ja johtaminen

Räätälöidyt työpajat

Lisäksi järjestämme SAFe -sertifiointikoulutuksia.

Kouluttajamme ovat kokeneita ketteryyden asiantuntijoita ja heillä on vuosien kokemus eri toimialojen ketteristä organisaatioista ja tiimeistä sekä projekteista ja rooleista. Olemme saaneet erinomaista palautetta opetustaidoista, asiantuntemuksesta ja konkreettisista käytännön esimerkeistä.

Avointen koulutusten lisäksi räätälöimme yrityskohtaisia koulutuksia.Toteutamme koulutukset joko suomen tai englannin kielellä.

Katso tulevat kurssimme Oppia.fi:stä tai pyydä tarjous yrityksellesi omasta koulutuksesta.

Webinaarit

Aloita ketterä muutosmatkasi webinaariemme tallenteiden parissa.

Ketterä tuoteomistajuus: kehitä oikeita asioita, asiat oikein ja nopeasti

Design Thinking as agile accelerator

Hankesalkuista ketterään portfolioon

Lean Agile koulutuksemme

Ketterän kehityksen perusteet ja käytännöt

Osallistujat oppivat ketterän kehityksen periaatteet sekä saavat yleiskuvan tunnetuista käytännön toimintamalleista.

Osallistujat ymmärtävät ketteryyden lähtökohdat ja tavoitteet erilaisissa toimintaympäristöissä, roolien ja tiimityön merkityksen, sekä iteratiivisen toimintatavan ja kehitystarpeiden hallinnan backlogeilla.

Kesto: 1 päivä. Mahdollista myös 1/2 päivän tiiviimpi versio.

Ketterä tuoteomistajuus

Tässä koulutuksessa opitaan periaatteet Leanista ja ketterästä kehittämisestä ja kuinka toimia tehokkaana tuoteomistajana. Osallistujat ymmärtävät miten kehitetään oikeita asioita, oikealla tavalla sekä nopeasti. Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman sekä ketteriä toimintatapoja asiakasarvon luomiseen ja validointiin.

Koulutus sopii kaikille, jotka toimivat keskeisissä rooleissa liittyen ketterään tuote- ja projektinhallintaan. Koulutus sopii lisäksi erityisesti tuoteomistajille sekä tuote- ja projektipäälliköille, sekä muille rooleille jotka työskentelevät projektien ja tuotteiden parissa ja ovat vaikuttamassa organisaation muutokseen kohti ketterää toimintamallia.

Kesto: 2 päivää. Mahdollista myös 1 päivän tiiviimpi versio.

Ketterä portfoliohallinta ja skaalauksen perusteet

Tämä koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman ketteryyden skaalaamiseen ja ketterään portfolionhallintaan. Kurssilla opitaan miksi organisaationportfolio- ja projektinhallinnassa kannattaa siirtyä ketterään portfolionhallintaan ja mikä on ketterien käytäntöjen skaalaamisen merkityksen koko organisaatiolle.

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää olennaisen ketteryyden skaalaamisesta sekä arvo-ohjautuvista portfolioista, projekteista sekä kehittämisestä.
Koulutus sopii lisäksi erityisesti johtajille ja esimiehille sekä projekti- , portfolio- ja tuotepäälliköille sekä muille, jotka toimivat keskeisissä rooleissa viemässä organisaation muutosta kohti ketterää toimintamallia.

Kesto: 1 päivä. Mahdollista myös 1/2 päivän tiiviimpi versio.

Johdatus Scrumiin

Tässä koulutuksessa opitaan perusteet Scrumista teorian ja käytännön harjoitusten kautta.

Koulutuksessa perehdytään ketteryyteen, sen historiaan sekä Scrumin viitekehyksen käytäntöihin, rooleihin ja arvoihin. Koulutuksessa syvennytään myös kehitystiimin, tuoteomistajan ja Scrum Masterin rooleihin.

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Scrumin hyödyntämisestä . Koulutus sopii erityisesti heille, jotka edistävät ketterää muutosta organisaatioissa yhdessä tiimien kanssa tai toimivat osana ketterää tiimiä.

Kesto: 1 päivä.

Ketterä organisaatio ja johtaminen

Tässä koulutuksessa käydään läpi miten johtamisen on siirryttävä tukemaan muutosta, kun organisaatio siirtyy toimimaan ketterän kehityksen periaatteiden mukaan.

Osallistujat ymmärtävät miten johtamisessa huomioidaan muuttuneet toimintamallit ja tarpeet niin laajemmalla portfoliotasolla kuin yksilö- ja tiimitasolla.

Kesto: 1/2 päivää. Mahdollista myös 1 päivän laajempi versio

Räätälöidyt työpajat

Järjestämme 1/2 – 1 päivän työpajoja, joiden sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Johdon työpajat

Miten johtamisen pitää tukea ketterää toimintaa, ketterien organisaatioiden perusrakenteet ja organisoituminen sekä ketterä kulttuuri.

Portfoliohallinnan työpajat

Portfoliohallinnan ja projektisalkun johtamisen erot, porfoliohallinnan rooli johtamisessa, päätöksenteko ja priorisointimekanismit, työn visualisointi ja eri tasoisten työjonojen konkretisointi.

Tiimien työpajat

Toimiminen ketteränä tiiminä, Scrum ja Kanban, vaatimukset ja työjonojen hallinta, testausvetoinen kehitys sekä toiminta tuoteomistan ja Scrum Masterin rooleissa.

Yleiset toimintamallin työpajat

Ketteryyden perusteet ja hyödyt, arvovirtojen ja arvontuoton kokonaisuuksien tunnistaminen, keskeisten liiketoimintaprosessien analysointi ja tehostaminen, jatkuva parantaminen, ketterän skaalaaminen sekä arkkitehtuurien hallinta ja design thinking Lean Agile kehittämisessä.

Asiakaskohtainen koulutus

Kiinnostuitko koulutuksesta, jonka järjestämme vain sinun yrityksellesi?

Pyydä tarjous!