Master data käytännössä (2 päivää)

Master data ja sen hallinta kaikkine osa-alueineen tuntuu monesti hankalalta ymmärtää ja vaikealta toteuttaa. Liiketoiminta ja IT puhuvat eri kieltä asian tiimoilta eivätkä master datan hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet useinkaan kohtaa liiketoiminnan tarpeita. Näin ei pitäisi olla.

Tällä kurssilla saat kattavan peruskäsityksen master datasta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista, niin datan laadun hallinnasta, data governancesta kuin liiketoimintahyödyistä, arkkitehtuuria unohtamatta. Saat teorian lisäksi työkaluja master datan hallinnan tekemiseksi ja eteenpäinviemiseksi organisaatiossasi ja käytännön esimerkkejä siitä, mitä master datan hallinnan eri osa-alueet tarkoittavat ja mihin ne vaikuttavat.

Suosittelemme koulutusta kaikille MDM-alueesta kiinnostuneille, niin liiketoiminnassa kuin IT:ssäkin, business analysteille, alueen esimiehille ja projektipäälliköille, MDM-vastaaville, arkkitehdeille, tietovarastoasiantuntijoille. Koulutus sopii sekä yritysten että julkishallinnon henkilöille.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa:

  • Mitä master data on ja master datan hallinta (data management)
  • MDM:n liiketoimintahyödyt
  • Master datan määrittely ja standardointi
  • Master datan elinkaari ja prosessit
  • Master datan hallintamalli (governance)
  • Master datan arkkitehtuuri ja järjestelmät
  • Master datan laadun mittaaminen ja parantaminen

Järjestämme asiakaskohtaisia Master data -koulutuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia yhteistyössä Ari Hovi Oy:n kanssa.

Ilmoittaudu 7.-8.2. järjestettävälle kurssille

Tervetuloa oppimaan ja kuulemaan alan parhaat käytännöt sekä menetelmät todellisten asiakasesimerkkien kautta!

Takaisin koulutustarjontaan

Koulutuskalenteriin


Kysy lisää!

Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Tero Laatikainen