Palvelut

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja ennen kaikkea tuloksellisia. Tämä on ollut ydinosaamistamme jo kolmentoista vuoden ajan.

Ota yhteyttä

Ratkaisumuotoilijat palveluksessanne

Kokonaisvaltaisessa ratkaisumuotoilussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, datan, toimintamallin ja teknologian mahdollisuudet. Näin luomme strategisista linjauksista menestyksekkäitä käytännön liiketoimintaratkaisuja.

Kokonaisvaltaista ratkaisumuotoilua

Portfolionhallinta

Kaiken kehitystyön tulee tukea organisaation strategiaa. Johdamme strategisista teemoista aihiot digikehityksen portfolioon, terävöitämme niiden tavoitteet ja teemme niille business caset. Kuvaamme aihioiden väliset suhteet ja riippuvuudet, ja käytämme niitä portfolionhallinnan ja priorisoinnin tukena. Lisäksi valmennamme ketterän kehityksen johtamisessa ja hankehallinnassa.

Operatiiviset toimintamallit

Operatiivisen toimintamallin ymmärtäminen on avainasemassa strategisten hankkeiden läpiviennissä ja onnistumisessa. Kuvaamme asiakkaidemme operatiivisen toimintamallin nyky- ja tavoitetilan esimerkiksi prosessi- tai kyvykkyysmallinnuksen keinoin. Luomme toimintasuunnitelman tavoitetilaan pääsemiseksi ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaisun kuvaus ja määrittely

Kehitystyön jatkuva arvontuotto on mahdollista, kun kokonaiskuva on ymmärretty, pilkottu ja priorisoitu toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Varmistamme, että toteutettava ratkaisu vastaa asiakkaidemme strategisiin tavoitteisiin ja sopii operatiiviseen toimintamalliin. Kuvaamme ratkaisun, testaamme konseptin ja selvitämme, mihin kaikkeen muutos vaikuttaa. Teemme tarvittavat vaatimusmäärittelyt, autamme menetelmä-, työkalu- ja teknologiavalinnoissa sekä ohjaamme toteutusta.

Ratkaisun jalkautus

Jos ratkaisun käyttöönotto ontuu, eivät strategiset tavoitteet voi toteutua. Autamme asiakkaitamme valmistautumaan uuden ratkaisun mukanaan tuomiin muutoksiin heti alusta alkaen, olipa kyse sitten uusista järjestelmistä, prosesseista tai työtavoista. Näin varmistamme, että siirtyminen uuteen ratkaisuun tapahtuu tehokkaasti ja hallitusti. Ohjaamme ja koulutamme koko kehitystyön ajan, mutta ennen muuta juurrutamme uudet toimintatavat pysyväksi osaksi asiakkaidemme toimintamallia.

”Loihde Advisory oli suureksi avuksi projektissa, jossa tehtiin hyvin vaikeita asioita. He tarjosivat omalla rauhallisella, perusteellisella ja ammattimaisella tyylillään mallin, jolla työtä tehdään, opastivat meitä ja tekivät myös suuren osan työstä. Arvostan erityisesti sitä, että he ovat hyvin pragmaattisia ja keskittyvät olennaiseen.”

– Heikki Ilvessalo, Castrén & Snellmanin kehitysjohtaja

Kysy lisää palvelutarjonnastamme

Nino Ilveskero, Myynti

Nino Ilveskero

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä