Asiakasdata

”Asiakasdata on digitaalisen asiakaskokemuksen keskiössä.”

– Riikka Honkela, Senior konsultti

Valitse kumppaniksesi Loihde Advisory ja kasva kanssamme tiedonhallinnan edelläkävijäksi.

Asiakasdata hyötykäyttöön

Tarvitsetko apua asiakasdatan hallintaan, haluatko luoda asiakas 360 -näkymän tai oletko aloittamassa CRM, ERP tai asiakas MDM-projektia?

Ajantasainen ja laadukas asiakasdata edellyttää sekä järjestelmällistä laadun hallintaa että yhteisesti sovittuja pelisääntöjä perustamis- ja ylläpitotöiden osalta. Hyvin hallittu asiakasdata kertoo kaiken olennaisen yrityksesi asiakkaista, mutta mikäli data on hajallaan useissa eri asiakkuudenhallintajärjestelmissä (CRM, Customer Relationship Management) ja toiminnanohjausjärjestelmissä (ERP, Enterprise Resource Planning) eikä asiakasdataan liittyviä avainkäsitteitä ja niihin liittyvien eri toimintojen vaatimuksia ole määritelty kunnolla, niin datan hyödyntäminen tehokkaasti on lähes mahdotonta.

Asiakasdatan hallinnalla (asiakas-MDM, Master Data Management) mahdollistetaan asiakastietojen kattava hyödyntäminen, jolloin dataa pystytään käyttämään paremmin niin myynnin ja markkinoinnin tehokkaassa kohdentamisessa kuin strategisen päätöksenteon tukena.

Digitaalisessa maailmassa asiakasdata on myös asiakaskokemuksen keskiössä. Itsepalvelukanavissa asiakasdatan avulla pystytään tarjoamaan henkilökohtaisempaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Myös sujuva monikanavainen asiointi nojaa vahvasti laadukkaaseen asiakasdataan.

Asiakasdata on yksi yrityksen tärkeimmistä tietolähteistä, ja siksi sen luotettavuuteen kannattaa panostaa.

Asiakasdatalla saavutettavat hyödyt

Korkealuokkainen asiakasdata mahdollistaa paremman asiakassuhteiden hallinnan ja kehittämisen, ja sen hyödyt näkyvät laajasti läpi organisaation toimintojen. Hyvin määritelty, kattavasti hallittu ja yhtenäisesti ylläpidetty data toimii perustana laadukkaalle asiakastiedolle, jota on mahdollista hyödyntää organisaation eri toiminnoissa ja tietojärjestelmissä läpi asiakkaan elinkaaren.

Asiakasdatan laatuun ja yhdenmukaisuuteen panostaminen

 • mahdollistaa kokonaisvaltaisesti paremman asiakaskokemuksen tuottamisen
 • parantaa asiakasymmärrystä, jolloin asiakas 360 -näkymän avulla voidaan kasvattaa cross-sell ja up-sell -myyntiä
 • tukee automatisoitujen markkinointikampanjoiden ja asiakasviestinnän tarkempaa kohdentamista
 • helpottaa lakien ja asetusten vaatimusten täyttämistä sekä asian osoittamista käytännössä
 • on edellytys onnistuneille järjestelmäuudistuksille niin CRM, ERP tai MDM -järjestelmien kohdalla.

Palvelumme

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

Tutustu tarkemmin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Asiakasdatan hallinnan kehittäminen

Suunnittelemme tiedon hyödyntämiseen vaaditut kokonaisratkaisut, joiden avulla asiakasdata saadaan valjastettua päätöksenteon tueksi ja hyödynnettyä tehokkaasti koko organisaation laajuudella.

Selvitämme, millaisissa prosesseissa data liikkuu ja ketkä sitä liikuttavat. Kuvaamme ja dokumentoimme asiakasdatan sisältö- ja laatuvaatimukset ja muodostamme niistä yhtenäisen, helposti ymmärrettävän ja yksiselitteisen käsitteistön tukemaan esimerkiksi CRM, MDM tai ERP -järjestelmäkehitystä.

Teknologiariippumattomana toimijana etsimme aina asiakaslähtöisesti parasta ratkaisua.

Tietomallinnus järjestelmäuudistuksen tueksi

Muodostamme tietomallinnuksen avulla asiakasdatasta ymmärrettävän kokonaisuuden tietojärjestelmäkehityksen tueksi sekä keskustelun avuksi. Kuvaamme tietojen rakenteiden, rajoitteiden ja eri tietojen väliset suhteet konseptuaalisena tai loogisena tietomallina tilanteen mukaan.

Tarjoamme tietomallintamisen palveluita yksittäisistä tietomallintajista aina koko tietomallintamishankkeen toteutukseen. Palvelumme kattaa kokonaisvaltaisesti hankkeen suunnittelun, asiantuntijat eri rooleihin sekä mahdollisen tuen ja koulutukset asiakkaan oman tietomallinnuskyvykkyyden perustamiseksi tai parantamiseksi.

Asiakkuudenhallinta

Suunnittelemme ratkaisut, joiden avulla voidaan tarjota yksilöllisiä asiakaskokemuksia nopeasti ja tehokkaasti asiakassuhteen kaikissa vaiheissa. Varmistamme, että käytettävissä oleva data on laadukasta, prosessit toimivat läpi organisaation, toimintamallit ovat tehokkaat ja tekniset ratkaisut tukevat asiakkuudenhallintaa.

Asiakkuudenhallinnan palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

 • CRM-teknologioiden arviointi ja valinta
 • CRM-järjestelmien ratkaisumuotoilu ja määrittely
 • Asiakaspolkujen kartoitus, seuranta ja optimointi
 • Asiakastiedon ratkaisut ja sisäänrakennettu tietosuoja
 • Markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluprosessien optimointi ja automatiosointi
 • Kampanja- ja markkinointisisältöjen hallinta
 • Raportoinnin ja analytiikan kehittäminen.

Koulutustarjontamme

Järjestämme koulutuksia asiakaskohtaisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia yhteistyössä Ari Hovi Oy:n kanssa.

Lue lisää koulutustarjonnastamme ja tarkista tulevien kurssien aikataulu, tai pyydä tarjous sinulle sopivasta koulutuksesta.

tuotedata

Asiantuntijat palveluksessanne

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.

Kattavan kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.

Alla esimerkkejä rooleista, joissa asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

group_ikoni

Projektipäällikkö

Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen sekä dataan liittyvien tehtävien läpiviennistä että projektinhallintaan liittyvistä vastuista.

Tiedonhallinnan konsultti

Kokeneet ammattilaisemme johtavat ja fasilitoivat työpajoja, joiden avulla yrityksen nykytilanne ja tulevaisuuden visio saadaan selvitettyä.

Tietomallintaja

Asiantuntijamme auttaa muodostamaan käsityksen liiketominnan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista, sekä mallintamaan liiketoiminnan tietotarpeet.

Tuoteomistaja (Product Owner)

Asiantuntijamme huolehtii siitä, että kehitystiimit tietävät mitä ollaan tekemässä, ja backlogilla olevat tehtävät tukevat ratkaistavaa ongelmaa. Tuoteomistaja varmistaa kehitystyön lopputuloksen vastaavan liiketoiminnan tarpeita.

Datan laatuasiantuntija

Asiantuntijamme määrittää yhdessä liiketoiminnan edustajien kanssa datan laatutarpeet ja auttaa tarvittavien laatumittareiden sekä laadun hallinnan periaatteiden kehittämisessä.

Tyypilliset hankkeet

Aloitamme yleensä hankkeemme asiakasdatan nykytilan analysoimisella saadaksemme kattavan kokonaiskuvan sellaisista toimista ja tehtävistä, joiden avulla dataa kannattaa asiakkaan liiketoimintatarpeiden näkökulmasta lähteä kehittämään.

Olemme auttaneet asiakkaitamme asiakasdatan kehittämishankkeissa esimerkiksi:

 • Analysoimalla asiakastietojärjestelmät datan laadun ja järjestelmien välisen yhdenmukaisuuden osalta
 • Tukemalla datastrategian kehitystyötä asiakasdatan hyödyntämisen näkökulmasta
 • Hyödyntämällä DM&Q-viitekehystä™ asiakasdatan nykytila-analysoinnissa
 • Auttamalla CRM/ERP-järjestelmien RFI/RFP-prosessissa määrittelemällä järjestelmälle asetettavia vaatimuksia
 • Optimoimalla myynti- ja asiakaspalveluprosesseja.

Kysyy lisää!

Tero Laatikainen, osakas, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen