Data-alusta, yrityksesi moottori vai jarru?

”Me autamme asiakkaitamme toteuttamaan data-alustoja, jotka tuottavat liiketoiminnalle hyötyä. Data-alustoja, jotka ovat erilaisiin tarpeisiin soveltuvia ja sopeutuvia; data-alustoja, jotka toimivat yrityksen moottorina ei jarruna.”

– Laura Keränen, Head of Data Platforms

Toimiva data-alusta

Toimiva data-alusta kerää yrityksen datat yhteen paikkaan muodostaen niistä yhtenäisen näkymän erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Uusien tarpeiden toteuttaminen käy kätevästi ja data-alustasta saadaan muodostettua ymmärrystä, jota ei muuten saataisi.

Toimimaton data-alustakin kerää yrityksen datat yhteen paikkaan, mutta muodostaa niistä kaaoksen, joka ei palvele ketään, mutta jonka ylläpitäminen ja hallinta imee itseensä kaikki käytettävissä olevat resurssit.

Onnistuneita data-alustahankkeita yhdistää se, että niissä on onnistuttu nivomaan yhteen liiketoiminnan tarpeet sekä teknologian tuomat mahdollisuudet. Olennaista ei ole teknologia, vaan se miten sitä käytetään. Tämän vuoksi meidän periaatteemme data-alustakehityksessä ovat:

  1. Keskitytään liiketoiminnallisen arvon luomiseen
  2. Suunnitellaan ratkaisuja, jotka ovat tarpeeseen soveltuvia
  3. Kehitetään ratkaisut laajennettaviksi ja kestämään aikaa
  4. Rakennetaan ratkaisut pala palalta ja julkaistaan niitä usein käyttöön.

Pilvipohjaiset arkkitehtuurit, ketterät toimintatavat ja DataOps ovat nousseet tämän päivän trendeiksi data-alustojen rakentamisessa. Mahdollisuus hyödyntää erilaisia dataformaatteja sekä käsitellä dataa lähes reaaliajassa lisäävät data-alustojen käyttömahdollisuuksia. Muuttuneiden toimintaympäristöjen myötä data-alustoja onkin mahdollista hyödyntää niin analyyttisiin kuin operatiivisiinkin tarpeisiin.

Yksi tapa ei sovi kaikkeen, niinpä data-alustoja toteutettaessa on tärkeä pitää kokonaiskuva mielessä, mutta silti edetä yksi askel kerrallaan.

Valitse kumppaniksesi Talent Base ja lähdetään yhdessä toteuttamaan data-alustaa joka toimii.

Data-alustojen asiantuntija

Aina ei ole tarpeen purkaa kaikkea vanhaa ja rakentaa kokonaan uutta. Me suunnittelemme ja toteutamme juuri sellaisen ratkaisun, joka on teille sopiva.

Palvelumme kattaa data-alustojen koko elinkaaren tarvemäärittelystä toteutuksen ohjaukseen ja käyttöönottoon. Olemme mukana loppuun asti varmistamassa, että ratkaisu tuottaa todellista hyötyä liiketoiminnalle.

  • Meillä on kokemusta datastrategian ja -vision muodostamisesta.
  • Tunnemme teknologiat ja tarjoamme toimittajariippumattoman näkemyksen parhaasta ratkaisuvaihtoehdosta.
  • Suunnittelemme pilviarkkitehtuurin ja tietomallit (käsitemallit, Data Vault, dimensionaalinen mallinnus).
  • Analysoimme, profiloimme ja visualisoimme datan.
  • Varmistamme liiketoiminnallisen arvon priorisoimalla ja palastelemalla tekemisen hallituiksi kokonaisuuksiksi.

Palvelumme

Konsultointipalvelumme kattaa data-alustojen koko elinkaaren tarvemäärittelystä toteutukseen ja toteutuksesta projektin ohjaukseen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että se mitä tehdään oikeasti on liiketoiminnallisesti järkevää.

Tutustu paketoituihin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Etenemissuunnitelma ja arkkitehtuuri

Teemme suunnitelman data-alustan rakentamiselle siten, että hanke etenee tehokkaasti ja hallitusti. Tunnistamme keskeiset käyttäjäryhmät, heidän tarpeensa ja kuvaamme data- ja raportointitarpeet liiketoiminnan näkökulmasta. Tarjoamme arkkitehtuurivaihtoehtoja ja luomme ehdotuksen tekniseksi arkkitehtuuriksi.

Teknologiariippumattomana toimijana etsimme aina teille parasta ratkaisua.

muutos ikoni

liiketoiminta ikoni

Nykyisen data-alustan terveystarkastus

Terveystarkastuksen avulla selvitetään, miksi olemassa olevan tietovaraston tai data-alustan hyödyntäminen ei onnistu liiketoiminnan odottamalla tavalla. Validoimme nykyisen tietovaraston arkkitehtuurin ja olemassa olevat tietomallit sekä arvioimme tietovaraston kehitysprosessin ja kustannukset. Tarkastuksen jälkeen saat kattavan raportin tietovaraston terveydentilasta ja konkreettisen suunnitelman ongelmakohtien korjaamiseksi.

Tutustu myös muihin tiedonhallinnan palveluihimme

Datastrategia

Datastrategia ei ole vain suunnitelma. Se on valintoja ja linjauksia, joiden avulla varmistetaan, että dataa pysytään hyödyntämään yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Onnistunut digitaalisuus rakentuu ensiluokkaisen datan päälle, ja siksi ”digiloikan” ottaminen edellyttää toteutettua dataloikkaa. Me autamme suunnittelemaan kestävän perustan tiedon hyödyntämiselle yrityksessäsi.

Tarvitsetko apua tiedon tehokkaamman hyödyntämisen ja tiedonhallinnan tarpeen selkeyttämiselle organisaatiossa?

Lue lisää datastrategiasta

datastrategia ikoni

data ikoni

Datan laatu

Datan laadun hallinnalla (DQM, Data Quality Management) on ratkaiseva merkitys, kun halutaan hyödyntää liiketoimintakriittistä dataa yritystoiminnan kehittämisessä.

Hyvä datan laatu auttaa toimimaan tehokkaasti, parantamaan asiakastyytyväisyyttä, mahdollistamaan luotettavamman raportoinnin ja todellisen tiedolla johtamisen.

Me autamme määrittelemään yrityksellenne parhaiten sopivat keinot datan laadun parantamiseksi, sekä autamme luomaan ja jalkauttamaan mallin, jonka avulla datan laadun kehittäminen onnistuu myös jatkossa.

Lue lisää datan laadun hallinnasta

Kysy lisää!

Laura Keränen, Head of Data Platforms