Datapalveluiden koulutustarjonta

”Kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita, joita erityisesti on kiitetty käytännönläheisyydestä. Osallistujat ovat saaneet konkreettisia työkaluja datahankkeisiinsa ja koulutustemme asiakastyytyväisyys on korkea. Kurssiemme palautekeskiarvo on 4,5 asteikolla 1-5.”

– Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita

Digitalisaatio, ERP-uudistus, tiedolla johtaminen, raportointi, CRM-uudistus, analytiikka, AI, koneoppiminen ja moni muu viimeaikainen tai tämänhetkinen hype-sana kätkee taakseen välttämättömän tarpeen: ne eivät onnistu ilman hyvää tiedonhallintaa.

Data ja analytiikka -palveluidemme koulutukset antavat yritysten ja julkishallinnon työntekijöille eväitä ja työkaluja suunnitella ja toteuttaa tarvittavaa tiedonhallintaa omassa organisaatiossaan. Voimme myös räätälöidä koulutuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus käytännön dataprojekteista ja siksi osaamme kertoa tiedonhallinnasta käytännönläheisesti, ilman paperin makua, höystettynä elävän elämän esimerkeillä. Saamiemme palautteiden keskiarvo on ollut kaikissa koulutuksissamme 4,5 (asteikolla 1–5), ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa konkreettisia työkaluja datahankkeisiinsa.

Kurssi ylitti korkealla olleet ennakko-odotukseni! Erittäin kattava, riittävän yksityiskohtainen ja käytännönläheinen käsittely MDM:n keskeisistä osa-alueista loogisessa järjestyksessä. Konkretiaa ja käytäntöä kytkettynä teoriaan!

I like the emphasis on connecting theory with practical examples.

Jos haluat kerralla kokonaiskäsityksen tiedonhallinnasta ja sen eri osa-alueista, suosittelemme osallistumaan kaksipäiväiselle Master data käytännössä -kurssillemme.

Jos haluat syventyä tarkemmin datan hallintamalliin tai datan laadun hallintaan, suosittelemme valitsemaan ensin yksipäiväisen Master datan hallinnan perusteet -kurssin ja sen jälkeen yksittäiseen aihealueeseen paneutuvan kurssin. Tarkemmat tiedot koulutuksista saat linkeistä:

  1. Master datan hallinnan perusteet (1 päivä)
  2. Datan hallintamalli käytännössä (1 päivä)
  3. Datan laadun hallinta käytännössä (1 päivä)

Tervetuloa oppimaan ja kuulemaan alan parhaat käytännöt sekä menetelmät, joilla voit saavuttaa yritykseesi konkreettisia parannuksia riskien hallinnasta kustannustehokkuuteen!

Koulutustarjontamme

Master data käytännössä (2 päivää)

Master data ja sen hallinta kaikkine osa-alueineen tuntuu monesti liian hankalalta ja vaikealta ymmärtää. Liiketoiminta ja IT puhuvat eri kieltä asian tiimoilta eivätkä master datan hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet useinkaan kohtaa liiketoiminnan tarpeita. Näin ei pitäisi olla.

Tällä kurssilla saat kattavan peruskäsityksen master datasta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista, niin datan laadun hallinnasta, data governancesta kuin liiketoimintahyödyistä, arkkitehtuuria unohtamatta. Saat teorian lisäksi työkaluja master datan hallinnan tekemiseksi ja eteenpäinviemiseksi organisaatiossasi ja käytännön esimerkkejä siitä, mitä master datan hallinnan eri osa-alueet tarkoittavat ja mihin ne vaikuttavat.

Master datan hallinnan perusteet (1 päivä)

Master Data Management (MDM, avaintiedonhallinta) koetaan liian usein akateemisena harjoituksena ja IT-osaston omana harmonisointina, joka jää kauas todellisista liiketoimintahyödyistä. On jo aika ravistaa tätä käsitystä ja oppia menetelmiä sekä parhaita käytäntöjä aiheen eri osa-alueille.

Kurssin jälkeen pystyt toimimaan MDM-hankkeen eri vaiheissa aina liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta prosessien jalkauttamiseen asti ja ymmärrät sen yhteyden organisaation strategiseen toiminnan kehittämiseen. Osallistujana opit keskeiset MDM-käsitteet ja -toimintamallit sekä saat mukaasi konkreettisia työvälineitä oman organisaatiosi MDM-kehittämisen tueksi. Koulutuksessa MDM-osa-alueet käydään vaiheittain läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Datan hallintamalli käytännössä (1 päivä)

Tiedon hallintamallin ajatellaan usein olevan erillinen organisaatio, joka on raskas pyörittää ja tuo lisää byrokratiaa. On jo aika uudistaa tämä näkemys ja oppia viemään hallintamalli käytäntöön tavalla, joka parantaa liiketoimintaa eikä estä sitä.

Kurssin jälkeen kykenet tunnistamaan organisaatiollesi sopivimman tiedon hallintamallin ja viemään sen käytäntöön. Osallistujana opit keskeiset tiedon hallintamallin roolit ja erilaiset organisointimallit sekä saat mukaasi konkreettisia työvälineitä oman organisaatiosi kehittämisen tueksi. Koulutuksessa hallintamallin kehittäminen käydään vaiheittain läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Datan laadun hallinta käytännössä (1 päivä)

Reaktiivisten siivoustoimenpiteiden, irrallisten laaturaporttien ja siiloutuneen datan aika on ohi. Vastuu datan laadusta on siirtynyt IT-osastolta koko organisaatiolle, sillä päätöksiä ja uutta liiketoimintaa voidaan rakentaa vain laadukkaan datan varaan.

Tällä kurssilla käydään läpi, miksi ja miten datan laadun hallinta (Data Quality Management, DQM) tuodaan osaksi liiketoimintaa ja sen kehitystä. Kurssin jälkeen tiedät, mitä onnistuneen DQM-hankkeen toteuttaminen vaatii eri vaiheissa liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta aina prosessien jalkauttamiseen asti.


Kysy lisää!

Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Tero Laatikainen