Master datan hallinnan perusteet

”Master data muodostaa datan perustukset ja kantavat seinät – rakenteet, joille kaikki muu data organisaatiossa perustuu. Ennen kuin vanhaan rakennukseen lisätään uusi kerros, on varmistettava, että olemassa olevat rakenteet tukevat sitä. Muutoin koko rakennus voi romahtaa.”

– Tero Laatikainen, Data ja analytiikka -palveluiden vetäjä

Opi parhaita käytäntöjä

Master Data Management (MDM, avaintiedonhallinta) koetaan liian usein akateemisena harjoituksena ja IT-osaston omana harmonisointina, joka jää kauas todellisista liiketoimintahyödyistä. On jo aika ravistella tätä käsitystä ja oppia menetelmiä sekä parhaita käytäntöjä aiheen eri osa-alueille.

Kurssin jälkeen pystyt toimimaan MDM-hankkeen eri vaiheissa aina liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta prosessien jalkauttamiseen asti ja ymmärrät sen yhteyden organisaation strategiseen toiminnan kehittämiseen. Osallistujana opit keskeiset MDM-käsitteet ja -toimintamallit sekä saat mukaasi konkreettisia työvälineitä oman organisaatiosi MDM-kehittämisen tueksi. Koulutuksessa MDM-osa-alueet käydään vaiheittain läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Suosittelemme koulutusta kaikille MDM-alueesta kiinnostuneille, MDM-vastaaville, arkkitehdeille, tietovarastoasiantuntijoille, alueen esimiehille ja projektipäälliköille. Koulutus sopii sekä yritysten että julkishallinnon henkilöille.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa:

  • Mitä master data on ja miksi sitä täytyy hallita?
  • Master datan määrittely ja standardointi
  • Master datan elinkaari ja prosessit
  • Master datan arkkitehtuuri ja järjestelmät

Järjestämme asiakaskohtaisia Master data -koulutuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia yhteistyössä Ari Hovi Oy:n kanssa.

Tarkista tulevien kurssien aikataulu tästä.

Tervetuloa oppimaan ja kuulemaan alan parhaat käytännöt sekä menetelmät todellisten asiakasesimerkkien kautta!

‹ Takaisin koulutustarjontaan


Kysy lisää!

Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Tero Laatikainen