Data Governance

”Data Governancen avulla varmistetaan, että datan hallinta tehdään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, jolloin laadukas data on hyödynnettävissä oikeaan aikaan oikeassa paikassa.”

– Kea Kangas-Lång, johtava konsultti, tiedonhallinta

Valitse kumppaniksesi Loihde Advisory ja kasva kanssamme tiedonhallinnan edelläkävijäksi.

Data Governance tukee dataohjautuvuutta

Tiedonhallintamalli (Data Governance) on liiketoimintavetoinen viitekehys, jonka avulla tuetaan datan hallintaa ja sääntelyä koko organisaation laajuudella. Sen tavoitteena on varmistaa laadukkaan ja ajantasaisen datan saatavuus sekä vähentää tiedonhallintaan liittyvien riskien toteutumista keskittymällä siihen, miten ihmisten, prosessien ja teknologioiden tulee toimia suhteessa dataan.

Dataohjautuvassa organisaatiossa on varmistettu, että oikeilla henkilöillä on vastuu datan omistajuudesta ja ylläpidosta. Selvät päätöksenteko- ja ylläpitovastuut varmistavat, että kaikki liiketoiminta-alueet voivat hyödyntää dataa tehokkaasti ja riskittömästi.

On aika luopua datasiiloista, monimutkaisista työnkuluista ja epäselvistä vastuista. Nyt on oikea hetki varmistua siitä, että organisaatiossa on hyvät puitteet datan hyödyntämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Tiedonhallintamallilla saavutettavat hyödyt

Hyvin hallittu data on digitaalisen liiketoiminnan kivijalka. Laadukas tiedonhallinta mahdollistaa esimerkiksi tehokkaasti toimivat prosessit ja nopeuttaa sovellusten kehittämistä, koska tarvittava data on hyödynnettävissä oikeaan aikaan oikeassa muodossa.

Toimiva tiedonhallintamalli rakentuu kerroksittain, ja se säteilee hyötyjä koko organisaatioon.

Tiedonhallintamallin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja:

  • Tehokkaammat datan ylläpidon ja hyödyntämisen prosessit.
  • Parempi riskienhallinta (esim. luottoriskit ja säännöksiin liittyvät riskit).
  • Nopeampi reagointi muutoksiin (esim. uudet liiketoiminnat, säännökset, yrityskaupat), joilla on vaikutusta tiedonhallintaan.
  • Nopeampi valmius hyödyntää uusia teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Palvelumme

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

Tutustu tarkemmin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Tiedonhallintamallin suunnittelu

Suunnittelemme ja dokumentoimme tiedonhallinnan nykytilasta johdetun tiedonhallintamallin, jonka avulla voidaan rakentaa tarvittavat kyvykkyydet datan hyödyntämiselle nyt ja tulevaisuudessa datan määrän kasvaessa entisestään.

Selvitämme organisaation nykyisen kypsyystason ja tunnistamme tiedonhallintamallin edellyttämät periaatteet ja datan omistajuuteen liittyvät avainroolit.

Teknologiariippumattomana toimijana etsimme aina asiakaslähtöisesti parasta ratkaisua.

Tiedonhallintamallin jalkauttaminen

Huolehdimme, että organisaatiossa syntyy yhteinen ymmärrys siitä, missä järjestyksessä tiedonhallintamallia kannattaa lähteä jalkauttamaan ja minkälaisia toimenpiteitä siihen sisältyy.

Priorisoimme yhdessä asiakkaan kanssa tehtävälistan ratkaistavista asioista, ja tuemme uuden toimintakulttuurin omaksumisessa auttamalla tiedonhallintamallissa kuvattujen roolien, prosessien, työkalujen ja vastuiden viemisessä osaksi nimettyjen henkilöiden työnkuvaa.

Tiedonhallinnan organisointi

Varmistamme, että organisaatiossa toimitaan olemassa olevan tiedonhallintamallin mukaisesti, ja toiminnassa huomioidaan tiedon monimuotoisuus ja erilaiset näkökulmat.

Asiantuntijamme toimivat päätöksenteon tukena ja voivat auttaa esimerkiksi tiedonhallintaan liittyvien tehtävien priorisoinnissa, laajempien tietosisältöjen haltuun ottamisessa, kehitystarpeiden määrittelyssä ja muutosten vaikutusten tunnistamisessa.

Autamme tarvittaessa tiedon määrittelyssä, mallintamisessa ja datan synty- ja ylläpitoprosessien kuvaamisessa.

Tiedonhallinta julkisella sektorilla

Olemme auttaneet menestyksekkäästi useita yrityksiä ketteröittämään toimintaa sekä uudistamaan tiedonhallintaan liittyviä käytäntöjä.

Näitä parhaita toimintatapoja hyödyntäen pystymme tarjoamaan julkishallinnon organisaatioille apua muun muassa tiedonhallintalain asettamien vaatimuksien täyttämiseksi.

Koulutustarjontamme

Järjestämme koulutuksia asiakaskohtaisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia yhteistyössä Ari Hovi Oy:n kanssa.

Lue lisää koulutustarjonnastamme ja tarkista tulevien kurssien aikataulu, tai pyydä tarjous sinulle sopivasta koulutuksesta.

tuotedata

Asiantuntijat palveluksessanne

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.

Kattavan kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.

Alla esimerkkejä rooleista, joissa asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

group_ikoni

Projektipäällikkö (tiedonhallintamallin kehittämisessä)

Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen sekä dataan liittyvien tehtävien läpiviennistä että projektinhallintaan liittyvistä vastuista.

Tiedonhallinnan konsultti

Asiantuntijamme auttavat selvittämään yrityksen tiedonhallinnan kypsyystason, minkä jälkeen he auttavat suunnittelemaan yrityksen tarpeisiin ja tilanteeseen sopivan tiedonhallintamallin.

Tyypilliset hankkeet

Tyypillisessä hankkeessa hyödynnämme kehitystyön pohjana Loihde Advisory Data Management and Quality ™ -viitekehystä , joka mahdollistaa tiedonhallinnan kokonaisvaltaisen kehittämisen haluttuun suuntaan.

Olemme auttaneet asiakkaitamme tiedonhallinnan kehittämishankkeissa esimerkiksi:

  • selvittämällä tiedonhallinnan kypsyystason ja kuvaamalla keskeiset kehitystarpeet
  • kirkastamalla tiedonhallintamallilla saavutettavia hyötyjä ja tavoitteita sisäisen kehitystyön tueksi
  • suunnittelemalla toimenpidesuunnitelman tavoitetilan saavuttamiseksi
  • dokumentoimalla tiedonhallintamallin asiakkaan intranettiin
  • jalkauttamalla tiedonhallintamallin osaksi asiakkaan toimintakulttuuria.

Kysyy lisää!

Tero Laatikainen, osakas, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen