Datakatalogit

“Datakatalogi on kuvasto organisaation tuotteeseen nimeltä data. Jos halutaan, että tätä tuotetta hyödynnetään, pitää se tuoda laajan käyttäjäjoukon saataville. Katalogijärjestelmän lisäksi organisaation on muodostettava systemaattinen tapa datan katalogisointiin, ettei kuvastosta löydy pelkästään menneiden sesonkien datatuotteita.”

– Tero Laatikainen, Johtava konsultti / Data & Analytiikkapalveluiden vetäjä

Valitse kumppaniksesi Loihde Advisory ja kasva kanssamme tiedonhallinnan edelläkävijäksi.

Datakatalogi tekee datasta ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävää

Vaikka organisaatiossasi löytyy paljon dataa, voi sen löytäminen, sisällön ymmärtäminen ja siihen käsiksi pääseminen olla vaikeaa. Data-analyytikot, kehittäjät ja muut datan hyödyntäjät, kuten kansalaisdatatieteilijät, käyttävät liian suuren osan työajastaan datan etsimiseen, ymmärtämiseen ja laadun varmistamiseen. Datakatalogien avulla voidaan data tuoda näkyville ja merkittävästi vähentää tätä turhaa työtä.

Datakatalogi on datan ja sitä täsmentävien metatietojen hallintaratkaisu, joka kerää, yhdistää ja hyödyntää erilaisia tietoja luodakseen informatiivisen kokonaiskuvan organisaation dataresursseista. Oikein tehtynä katalogi tarjoaa eri kohderyhmille selkeän ymmärryksen datasta liiketoiminnan käsitteistä (business-metadata) aina siihen saakka, miten ja minkälaisiin tietokantoihin nämä käsitteet implementoituvat (tekninen metadata).

Yksinkertaisesti sanottuna, datakatalogi on eri kohderyhmille ymmärrettävä yrityksen datatuotteiden kuvasto, jonka muodostamisessa hyödynnetään erilaisia automaation työkaluja sekä asiantuntijatyötä.

Datakatalogilla saavutettavat hyödyt

  • Datakatalogi tarjoaa tärkeitä tietoja dataan liittyen, kuten tietoja dataan liittyvistä säännöistä, standardeista ja rajoituksista sekä siitä kuka datan omistaa tai on vastuussa sen ylläpidosta.
  • Datakatalogi auttaa data governancen jalkauttamisessa: katalogin avulla voidaan konkretisoida ja tuoda datan omistajuus ja vastuut osaksi kuvauksia.
  • Datakatalogi tarjoaa näkymän datavirroista tiedon luomisesta aina hyödyntämiseen saakka (data lineage). Tämä auttaa varmistamaan datan oikeellisuuden raporteilla.
  • Datakatalogi mahdollistaa datan hyödyntämisen yli organisaatiosiilojen. Päällekkäistä työtä datan koostamiseksi ei tarvitse tehdä, kun tiedetään millaista dataa organisaation eri puolilla on.
  • Enää pääsy dataan ei ole pelkästään teknisten asiantuntijoiden yksinoikeus, vaan myös kasvavalle joukolle dataa ymmärtäviä liiketoiminnan asiantuntijoita (kansalaisdatatieteilijät) tarjotaan sama näkyvyys.
  • Datakatalogi tehostaa kehityshankkeita ja lyhentää dataintensiivisten kehityshankkeiden läpimenoaikaa.
  • Datakatalogi tukee ja helpottaa säännösten noudattamista, esim. tarjoamalla ymmärryksen tietosuojan piirissä olevista tiedoista (GDPR) ja datan oikeellisuudesta sen syntymästä aina viranomaiselle tehtävään raporttiin (esim. luottoriskin tai ulkomaisen verovelvollisuuden raportointi).
  • Datakatalogi helpottaa datavirtojen ja riippuvuuksien ymmärtämistä ja näin vakauttaa dataympäristöä.

Palvelumme

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

Tutustu tarkemmin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Datakatalogisoinnin nyky- ja tavoitetilaselvitys

Selvitämme, missä tiedonhallinnan eri osa-aluilla organisaatiossa mennään ja mitä hyötyjä datakatalogilla voidaan organisaatiossanne saavuttaa. Selvityksessä voidaan myös pureutua olemassa olevan, heikosti toimivan katalogin tai sen toimintamallin kehitystarpeiden tunnistamiseen. Lopputuloksena on yhteenveto saavutettavista hyödyistä, nykytilasta sekä vaiheistettu etenemisehdotus katalogin käyttöönottoon tai kuntoon laittamiseen.

Datakatalogin käyttöönotto

Autamme “katalogisoimaan” organisaationne datat. Suunnitelman ja toteutettavan kokonaisuuden laajuudesta riippuen, toteutamme katologinne liiketoiminnan käsitteistön, yksityiskohtaiset kuvaukset eri datoista, niiden linkitykset järjestelmiin ja prosesseihin sekä governance-mallista nouseviin omistajuuksiin ja vastuihin.

Toinen puoli katalogisointia on releventtien tietokantojen katalogisointi. Tietokannat käydään koneellisesti läpi ja osana tätä prosessia pyritään tekoälyn avulla tunnistamaan ja luokittelemaan erilaisia tietokokonaisuuksia sekä linkittämään ne osaksi käsitteitä ja tietojen kuvauksia. Automaattisen prosessin tuottamaa katalogia täydennetään käyttäjiltä saatavalla tiedolla.

Operatiivinen malli “katalogisoinnille”

Jotta datan katalogisoinnista ei tulisi kertaluonteinen harjoitus vaan jatkuva toimintatapa, suunnittelemme organisaatiollenne operatiivisen mallin katalogisointiin ja autamme jalkauttamaan sen. Toimivan operatiivisen mallin avulla katalogi pysyy ajan tasalla ja kehittyy systemaattisesti osana organsiaation päivittäistä datatekemistä.

Asiantuntijat palveluksessanne

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.

Kattavan kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.

Alla esimerkkejä rooleista, joissa asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

group_ikoni

Tiedonhallinnan konsultti

Kokeneet ammattilaisemme johtavat ja fasilitoivat työpajoja, joiden avulla yrityksen nykytilanne, datakatalogin hyödyt sekä tavoitetila saadaan selvitettyä ja kuvattua selkeäksi, vaiheistetuksi kehityssuunnitelmaksi. Tiedonhallinnan konsulttimme auttavat myös muodostamaan operatiivisen mallin vastuineen katalogisoinnin jatkuvuuden varmistamiseksi.

Data-arkkitehti

Data-arkkitehtimme auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan datakatalogin vaiheittaisen käyttöönoton niin, että siitä saadaan nopeasti kokemuksia ja loppukäyttäjien palautetta katalogisoitavan datamäärän kasvaessa. Data-arkkitehtimme myös mallintavat puuttuvat palat data-arkkitehtuurista katalogiinne, jotta liitos liiketoiminnan metadatan ja teknisen metadatan välillä saadaan eheäksi.

Tyypilliset hankkeet

Tyypillisessä katalogihankkeessa käymme ensin läpi asiakkaan tiedonhallinnan ja datakuvausten nykytilan sekä tunnistamme kohdat, joissa katalogilla voidaan parantaa toimintaa. Tämän jälkeen muodostamme kehityssuunnitelman ja autamme tarvittaessa valitsemaan sopivan katalogijärjestelmän.

Katalogin käyttöönotossa teemme eri tietolähteiden ja niiden tietokantojen koneellisen katalogisoinnin, liiketoiminnan sanastojen viemisen osaksi katalogia, edellisten linkittämisessä toisiinsa sekä rikastamisen omistajuus ja vastuutiedoilla.

Osana katalogin suunnittelua ja käyttöönottoa muodostamme ja jalkautamme operatiivisen mallin, jossa sovitaan vastuut uusien tietolähteiden sekä liiketoiminnan termien ylläpitämisestä katalogissa.

Koulutustarjontamme

Järjestämme räätälöityjä koulutuksia sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti avoimia koulutuksia oppi.fi:n kautta.

Lue lisää koulutustarjonnastamme ja tarkista tulevien kurssien aikataulu, tai pyydä tarjous sinulle sopivasta koulutuksesta.

tuotedata


Kysyy lisää!

Tero Laatikainen, osakas, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen