Datan laadun hallinta

”Datan laadulla on ratkaiseva merkitys kun halutaan hyödyntää tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme muun muassa datan laadun mittaamisessa ja laatuongelmien korjaamisessa ja ehkäisemisessä.”

– Juha Loukola, senior konsultti

Valitse kumppaniksesi Loihde Advisory ja kasva kanssamme tiedonhallinnan edelläkävijäksi.

Laadukkaasta datasta kilpailuetua

Laadultaan ensiluokkainen data auttaa yrityksiä toimimaan tehokkaasti, säästämään kuluissa, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja helpottamaan asiakkaita ostopäätöksen tekemisessä. Laadukas data mahdollista luotettavamman raportoinnin, joka on edellytys tietoon perustuvalle päätöksenteolle, eli tiedolla johtamiselle.

Datan laadun hallinnalla (Data Quality Management) tarkoitetaan menetelmiä ja tehtäviä, joiden avulla varmistetaan, että data on mahdollisimman virheetöntä ja aukotonta sekä käyttötarkoitukseensa sopivaa. Näin varmistetaan että se täyttää liiketoiminnan, säädösten, standardien ja tietojärjestelmien vaatimukset.

Vain laadukas data tuo kilpailuetua markkinoilla, siksi sen hallintaan kannattaa panostaa.

Datan laadun hallinnalla saavutettavat hyödyt

Datan laatuun liittyvät ongelmat eivät käy ilmi helposti, koska liiketoimintaa tehdään niistä huolimatta. Pienistä laatuongelmista syntyy lopulta suuria kuluja, jos esimerkiksi myyjät eivät löydä oikeita asiakkaita, tilaukset menevät vääriin paikkoihin tai toimittajarekisteriin kohdistuu väärinkäytöksiä.

Datan laadun hallintaan panostaminen

  • auttaa prosesseja toimimaan tehokkaasti ja säästämään kuluissa
  • parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta sekä helpottaa asiakkaita ostopäätöksen tekemisessä
  • mahdollistaa tarkemman ja johdonmukaisemman raportoinnin ja datan analysoinnin, jolloin päätöksenteko on helpompaa
  • vähentää virheellisten ja samojen tietoesiintymien määrää, jolloin tiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen on nopeampaa
  • helpottaa oikean tiedon löytämistä
  • vähentää liiketoiminnalle kriittisiin tietoihin liittyvien riskien toteutumisen todennäköisyyttä.

Palvelumme

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

Tutustu tarkemmin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Koulutustarjontamme

Järjestämme koulutuksia asiakaskohtaisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia yhteistyössä Ari Hovi Oy:n kanssa.

Lue lisää koulutustarjonnastamme ja tarkista tulevien kurssien aikataulu, tai pyydä tarjous sinulle sopivasta koulutuksesta.

tuotedata

Asiantuntijat palveluksessanne

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.

Kattavan partneriverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.

Alla esimerkkejä rooleista, joissa asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

group_ikoni

Datan laatuasiantuntija

Asiantuntijamme analysoivat käytettävissä olevan datan ja tuottavat määriteltyjen laatumittareiden sekä tehtyjen havaintojen perusteella toimenpide- ja kehitysehdotukset liiketoiminnan avuksi.

Datainsinööri (Data Engineer)

Asiantuntijamme ovat datan muokkauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat laajan joukon erilaisia työkaluja datan korjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Projektipäällikkö

Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen sekä dataan liittyvien tehtävien läpiviennistä että projektinhallintaan liittyvistä vastuista

Tyypilliset hankkeet

Usein datan laatuun liittyvät toimenpiteet tulevat yrityksille ajankohtaisiksi, kun legacy-järjestelmistä halutaan siirtää dataa uuteen järjestelmään, jolloin dataa joudutaan yhtenäistämään ja rikastamaan migraation onnistumiseksi.

Olemme auttaneet asiakkaitamme datan laadun hallintaan ja parantamiseen liittyvissä hankkeissa esimerkiksi:

  • hyödyntämällä DM&Q-viitekehystä™ datan laadun nykytila-analysoinnissa
  • suunnittelemalla kokonaisvaltaisen datan laadun hallintamallin ja tukemalla sen käyttöönotossa
  • tukemalla datastrategian kehitystyötä datan laadun hallinnan näkökulmasta
  • harmonisoimalla dataa sekä yritysfuusioiden että järjestelmäuudistusten yhteydessä

Kysyy lisää!

Tero Laatikainen, osakas, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen