Datastrategia

”Datastrategiassa on kyse valinnoista ja linjauksista, joiden avulla varmistetaan että dataa hyödynnetään yrityksen strategian ja vision mukaisesti. Loihde Advisoryn tunnustettu osaaminen datastrategiatyössä on auttanut jo useita yrityksiä parantamaan datan hyödyntämistä liiketoiminnan eduksi.”

– Reni Waegelein, Head of Lean Transformation

Valitse kumppaniksesi Loihde Advisory ja kasva kanssamme tiedonhallinnan edelläkävijäksi.

Liiketoimintalähtöinen datastrategia

Datastrategia on yrityksen liiketoimintastrategiasta johdettu suunnitelma yrityksen datan hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Sen avulla yritys varmistaa, että sen datanhallinnan kyvykkyydet mahdollistavat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen.

Datastrategia vastaa kysymykseen siitä, mitä datan avulla halutaan yrityksessä saavuttaa ja miten nämä tavoitteet saavutetaan. Meillä Loihde Advisorylla on sanonta: ”Ensin data, sitten digi”. Sillä tarkoitamme, että digiloikan ottaminen on mahdollista vain, jos ensin on huolehdittu datasta.

Datastrategian luominen edellyttää sekä ymmärrystä liiketoiminnan tietotarpeista, että tietoa teknologioista, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. Teknologiat vaihtuvat, mutta data säilyy. Siksi datastrategian luominen edellyttää läheistä yhteistyötä sekä liiketoimintajohdon että IT-osaajien kanssa.

Datastrategialla saavutettavat hyödyt

Monessa yrityksessä tavoitellaan tällä hetkellä dataohjautuvuutta, digitalisaatioasteen nostamista, tehokasta raportointi- ja analysointikyvykkyyttä sekä valmiutta reagoida nopeammin ympäristön muutoksiin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tarvittavien kyvykkyyksien hallittua kehittämistä ja parantamista.

Datastrategian avulla

  • tunnistetaan käytettävissä olevan datan arvo
  • edesautetaan liiketoiminnalle asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamista
  • määritellään yhtenäiset tavoitteet datan hyödyntämiselle
  • parannetaan valmiutta reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
  • sitoutetaan ylin johto yhteisen data-agendan toteuttamiseksi
  • muodostetaan yhtenäinen tiekartta tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelumme

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

Tutustu tarkemmin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Asiantuntijat palveluksessanne

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.

Kattavan kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.

Alla esimerkkejä rooleista, joissa asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

group_ikoni

Strategiakonsultti

Asiantuntijamme auttavat yrityksen datastrategian kirkastamisessa tarjoamalla ulkopuolisen näkemyksen niistä keinoista ja tavoista, joilla datan hyödyntäminen voidaan sitoa osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Strategiakonsultti johtaa ja fasilitoi strategian muodostamista sekä tukee sisällön määrittelyssä.

Strategiakonsultti ohjaa strategian jalkauttamista, jotta muutos voidaan viedä käytäntöön tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Neuvonantaja

Tarvitsetko apua digitalisaatioon valmistautumisessa tai mietitkö miten tiedon arvoa voitaisiin kasvattaa yrityksessäsi?

Asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus eri liiketoiminta-aloilta ja kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten datan arvoa kannattaa lähteä kasvattamaan.

Asiantuntijamme auttavat teitä onnistumaan.

Tyypilliset hankkeet

Yrityksissä on usein keskustelu datan hyödyntämisen mukanaan tuomista liiketoiminnallisista mahdollisuuksista, mutta yhtenäinen käsitys datan roolista osana liiketoimintaa sekä liiketoiminnan muutosta puuttuu.

Strategiatyön jälkeen yrityksissä on kirkastunut käsitys siitä, millaisiin asioihin tulee jatkossa keksittyä ja millä tavalla toimintaa ja panostuksia kannattaa suunnata, jotta asetettu tavoitetila saavutetaan.

Olemme auttaneet asiakkaitamme datastrategiaan liittyvissä kehityshankkeissa esimerkiksi:

  • Määrittelemällä liiketoimintastrategian pohjalta yhtenäiset tavoitteet datan hyödyntämiselle
  • Auttamalla liiketoimintakriittisen datan tunnistamisessa
  • Muodostamalla tiekartan tarvittavien tiedonhallinnan kyvykkyyksien saavuttamiseksi.

Kysy lisää!

Tero Laatikainen, osakas, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen