Ylimmän johdon sparraus

”Ketterä organisaatio vaatii johtajia siirtymään seuraavalle organisaation kypsyystasolle. Se vaatii haastamaan totutut johtamiskäytännöt.”

– Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Ketterä tekeminen muuttaa johtamisen käytäntöjä

Ketterä organisaatio vaatii johtajia siirtymään seuraavalle organisaation kypsyystasolle.

Jotta organisaatio voi toimia, se vaatii yhteisiä pelisääntöjä. Ketterä organisaatio ei ole tästä poikkeus. Kuitenkin pelisäännöt ja yhdessä sovitut käytännöt sekä johtamisen työkalut voivat olla erilaisia verrattuna siihen mihin organisaation johtajat ovat tottuneet.

Sparraamme ylintä johtoa, miten ketterää organisaatiota johdetaan. Mikä on johtajan rooli ketterässä organisaatiossa? Sparraamme ja suunnittelemme kanssasi, miten tavoitteet asetetaan, strategiaprosessia kehitetään, palkitsemisen käytäntöjä muutetaan ja niin edelleen.

Kysy lisää!

Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä