Kouluttajamme

Yleistä kouluttajistamme

Loihde Advisoryn kouluttajat ovat kokeneita asiantuntijoita, joilla on vuosien käytännön kokemusta erilaisista projekteista, rooleista ja organisaatioista. He ovat käytännönläheisiä alansa tunnustettuja asiantuntijoita, joilta osallistujat ovat kokeneet saaneensa käytännön hyötyjä ja konkreettisia työkaluja omaan työhönsä.

Kouluttajamme ovat saaneet erinomaista palautetta opetustaidoistaan sekä asiantuntevuudestaan ja muutaman vuoden aikana koulutuksemme ovatkin saavuttaneet huikean suosion.

Kouluttaja tietää mistä puhuu. Ilmapiiri kurssilla oli loistava ja esimerkit oikeasta elämästä ovat aina paras osa kurssia.

Kurssi ylitti korkealla olleet ennakko-odotukseni! Erittäin kattava, riittävän yksityiskohtainen ja käytännönläheinen käsittely MDM:n keskeisistä osa-alueista loogisessa järjestyksessä. Konkretiaa ja käytäntöä kytkettynä teoriaan!

Tuuli Pesonen

Senior konsultti, SAFe® SPC5
Head of Training & People Development

Tuulilla on yli 10 vuoden kokemus eri rooleista niin perinteisissä kuin ketterissä kehitysprojekteissa finanssialalta. Vahvuutena hänellä on syvä osaaminen Leanin ja ketteryyden valmentamisessa.

SAFe kursseja Tuuli on kouluttanut vuodesta 2017 lähtien, minkä lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus erilaisten työpajojen fasilitoinnista. Kouluttajana Tuuli on energinen ja hän on saanut erinomaista palautetta innostavuudestaan sekä asiantuntevuudestaan.

Tuulilla on tukenut ja valmentanut useita ketteriä tiimejä sekä SAFe-toimitusjunia. Hänellä on kokemusta ketterien menetelmien käytöstä legacy-ympäristöissä sekä työskentelystä hajautettujen monikansallisten tiimien kanssa. SAFe-transformaatioissa Tuuli on ollut mukana niin kehittäjän, Scrum Masterin kuin Agile Coaching roolissa.

Tuuli hahmottaa hyvin suuriakin kokonaisuuksia ja omaa joustavan, mutta systemaattisen lähestymistavan etsiessään ratkaisuja haasteisiin. Hänen sydäntään on lähellä erilaisten työpajojen ja retrojen fasilitointi – keinot millä saada erilaiset sidosryhmät ja tiimit osallistumaan sekä kehittämään itse toimintaansa eteenpäin.

Lue lisää Tuulista

Vesa Purho

Johtava konsultti, SAFe® SPC5

Vesalla on yli 20 vuoden kokemus avainrooleista niin perinteisissä kuin ketterissä kehitysprojekteissa telekommunikaation, mobiililaitteiden ja finanssialan yrityksissä. Vahvuutena hänellä on prosessien ja konseptien kehittäminen monimutkaisissa liiketoimintaympäristöissä sekä syvä osaaminen Leanin ja ketteryyden valmentamisessa.

SAFe kursseja Vesa on kouluttanut vuodesta 2017 lähtien, minkä lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus myös muista koulutuksista aikaisempien roolien ajalta. Kouluttajana Vesa on rauhallinen ja hän on saanut erinomaista palautetta käytännönläheisyydestä ja asiantuntevuudestaan.

Vesa on toiminut tuoteomistajana noin 2 miljoonan käyttäjän mobiilisovellukselle, joka oli saatavilla maailmanlaajuisesti yli 50 eri kielellä. Hänellä on myös kokemusta kehityspäällikön, projektipäällikön ja tiiminvetäjän rooleista. SAFe-transformaatioita Vesa on tukenut tuoteomistajana, RTE:nä, Scrum Masterina sekä Agile Coachina kansainvälisessä finanssialan yrityksessä.

Vesa pystyy ymmärtämään monimutkaisia asioita nopeasti sekä esittämään ne ymmärrettävässä muodossa eri kohderyhmille. Omien sanojensa mukaan hän on humanisti, jonka sisällä asuu pieni insinööri – kombinaatio mikä mahdollistaa kyvyn toimia tehokkaasti eri roolien kanssa.

Lue lisää Vesasta

Tero Laatikainen

Johtava konsultti
Data & Analytiikka palveluiden johtaja

Terolla on yli kymmenen vuoden kokemus laajoista, kansainvälisistä ja läpi organisaation toimintojen menevistä datahankkeista lukuisilta toimialoilta. Vahvimpina osaamisalueina hänellä on datan hallintamalli (governance), hallinnan prosessit, tietomallit, arkkitehtuurit, järjestelmäkehitys sekä laadun varmistaminen. Konsultin työn lisäksi Tero toimii kouluttajana sekä puhujana alan kansainvälisissä ja kotimaisissa tapahtumissa.

Lue lisää Terosta

Kea Kangas-Lång

Johtava konsultti
Data Management & Quality palveluiden vetäjä

Kea on työskennellyt erilaisissa rooleissa sekä useiden suurten yritysten, että julkissektorin master data -hankkeissa. Hänellä on erityisen vahva kokemus tiedon hallintamallin (data governance) kehittämisestä ja jalkauttamisesta, tiedonhallinnan prosessien upottamisesta liiketoimintaprosesseihin, tietomalleista sekä erilaisista MDM-arkkitehtuureista. Hän on myös mukana AIGA-hankkeessa, joka keskittyy algoritmien, erityisesti tekoälyn tuottamien päätösten luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseen.

Lue lisää Keasta

Jori Eskolin

Senior konsultti

Jori on nähnyt, miten ihmisiin luottamalla, yhdessä tehden, hyvillä rakenteilla sekä halulla oppia jatkuvasti jotain uutta, saadaan ihmeitä aikaan ja tuotettua arvoa asiakkaille. Hän ei vain puhu ja tarinoi vaan auttaa löytämään ja luomaan konkretiaa ja muokkaamaan maailmaa sellaiseksi joka on merkityksellinen.

“A bad system will beat a good person every time.” – W. Edwards Deming

Lue lisää Jorista

Reni Waegelein

Johtava konsultti,
Lean Transformation palveluiden vetäjä

Reni on kokenut muutoksentekijä ja strateginen kehittäjä sekä pitkän linjan tietohallinto- ja liiketoimintajohtaja. Hänellä on miltei 20 vuoden kokemus ICT- ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Renin osaaminen ulottuu liiketoiminnan ja IT:n strategiasta yksityiskohtaisiin IT-asioihin sekä lean- ja agile-muutosten toteuttamiseen.

Lue lisää Renistä