Portfolionhallinta

”Portfolionhallinta on keskeinen strategian toteuttamisen työkalu. Sen avulla organisaatio tekee päätöksiä, mihin asioihin panostetaan ja mihin ei. Portfolionhallinta on jatkuva prosessi, joka auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.”

– Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Portfolionhallinta on keskeinen työkalu strategian toteuttamisessa

Yrityksen kehitystoiminta kaikkine asioineen on osa portfolionhallintaa (Agile Porfolio Management). Kun arvioidaan portfolion sisältöä, on syytä kysyä: Entä jos saamme toteutettua kaiken sen, mitä olemme nyt suunnitelleet? Ja jos saamme kaikki suunnitelmamme toteutettua, toteutuuko strategiamme? Ovatko portfoliollamme olevat tekemiset oikeanlaisia?

Kehitysportfolio ei ole vain lista asioita, vaan portfolionhallinta on jatkuvaa tekemisen suunnittelua ja tasapainotusta: Mitä teemme juuri nyt? Mitä asioita ei pidä tehdä juuri nyt?

Jotta reagointi muuttuvassa ympäristössä on riittävän nopeaa, portfolionhallinnan pitää olla jatkuvaa.

Me autamme sinua luomaan hyvän portfoliohallinnan toimintamallin, selkeytämme tavoitetilan ja tuomme strategisen näkökulman portfolionhallintaan. Riippuen muutoksen halutusta laajuudesta ja vaikutuksesta on mahdollista, että portfolionhallinnan lisäksi kehitetään budjetoinnin, rahoitusmallien ja resursoinnin suunnittelun käytäntöjä.

Portfolio on linkki strategiasta todellisuuteen

Teknologian nopea kehitys, uudet liiketoimintamallit ja digitalisaatio tekevät tulevaisuudesta aiempaa arvaamattomampaa. Yritysten pitää olla nopeita aistimaan muutoksia ja reagoimaan niihin. Hyvin toimiva, ketteryyttä tukeva portfolionhallinta varmistaa strategian toteutumisen muuttuvassa ympäristössä.

Toimivan portfolionhallinnan avulla varmistat:

 • Strategian toteutumisen muuttuvassa ympäristössä
 • Kehityspanostusten tehokkaan käytön
 • Yhteisen näkemyksen kehityksen prioriteeteista
 • Ketterän toiminnan skaalaamisen koko yrityksen tasolle

Palvelumme portfolionhallinnan eri osa-alueille

Portfolionhallinnan kokonaiskehitys

Autamme asiakkaitamme kehittämään portfolionhallinnan käytäntöjä sekä siihen keskeisesti liittyviä prosesseja muutosmatkalla. Kuvaamme tiimi- ja organisaatiorakenteet, prosessit, hallintamallit, osaamisprofiilit sekä työskentelytavat portfolionhallintaa tekeville osapuolille. Työn tuloksena syntyvät yhdessä sovitut käytännöt, jotka tehostavat portfolionhallintaa, uusien projektien käynnistämistä, tiedon uudelleenkäyttöä ja tuovat läpinäkyvyyttä työhön.

Tarpeiden tunnistaminen

Mitä tehdä ja mihin panostaa? Tarpeita ja ideoita tulee monelta eri suunnalta. Autamme määrittelemään prosessit ja mallit, kuinka asiat tuodaan portfolioon vai tuodaanko lainkaan, ovat ne sitten uusia liiketoimintatarpeita, tuote- ja palveluideoita, palvelun optimointiin liittyviä kehityshypoteeseja tai ulkoisia vaatimuksia.

Analysointi

Suunnittelemme analyysiprosessit tunnistetuille tarpeille ja kehitysalueille. Teemme tarvittavan määrittelytyön, jotta portfoliolle tulevat asiat ovat priorisoitavissa suhteessa muihin tarpeisiin. Tarpeiden analysoinnissa huomioimme eri näkökulmat: konseptin, arkkitehtuurin, prototyypin ja tuotantomallin.

Toteutuksen suunnittelu

Teemme toteutuksen suunnittelun ja ohjaamme toteutusta. Ketkä toteuttavat tarpeen (liiketoiminta, IT, muut tarvittavat tahot)? Milloin se on toteutettavissa? Tarvitaanko toteutusta varten uudelleenjärjestelyjä tai uusia kumppaneita? Mikä on asian prioriteetti suhteessa muihin ideoihin ja tarpeisiin?

Toteutus sekä tulosten analysointi

Liiketoiminnan omistaja on mukana koko kehityksen ajan, tarvittaessa myös me. Kun asia on valmistunut, analysoimme, toteutuiko tavoite vai pitäisikö kehitystä vielä jatkaa? Oliko hypoteesi oikein? Edistimmekö strategisia asioita mitatusti?

Lean agile -maturiteettikartoitukset

Autamme selvittämään, mikä on organisaation, ei vain kehitystiimien, lean- ja agile-maturiteetti. Selvityksen perusteella teemme suositukset seuraavista askeleista ja toimenpiteistä, kun organisaatio haluaa edetä tällä kehitysmatkalla.


Kysy lisää!

Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Aiheen asiantuntijoita

 • Myynti
Timo Akkola
 • Arkkitehtuurit
 • Asiakasdata ja CRM
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
 • Projektijohtaminen
Miikka Antikainen
Tomi Bergman
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Johto
Tomi Bergman
 • Arkkitehtuurit
 • Palvelumuotoilu ja UX
Adrian Cotfas
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
Michael Dlugosch
Jan Enlund
 • Digitaaliset palvelut
 • Projektijohtaminen
 • Verkkopalveluiden kehitys
Jan Enlund
 • Datan hallinta ja laatu
Satu Etelälahti
 • Johto
 • Myynti
Thomas Fleming
 • Arkkitehtuurit
 • Datan hallinta ja laatu
Heimo Hänninen
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
Riikka Honkela
Nino Ilveskero
 • Asiakasdata ja CRM
 • Johto
 • Myynti
Nino Ilveskero
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
Outi Immonen
Jukka-Pekka Kääriäinen
 • Arkkitehtuurit
 • Data-alustat ja raportointi
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Johto
Jukka-Pekka Kääriäinen
 • Data-alustat ja raportointi
 • Projektijohtaminen
Jori Kallio
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Tietosuoja
Kea Kangas-Lång
Helinä Karell
 • Asiakasdata ja CRM
 • Data governance
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Helinä Karell
Timo Karsisto
 • Arkkitehtuurit
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Verkkopalveluiden kehitys
Timo Karsisto
 • Arkkitehtuurit
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
 • Lean agile
Laura Keränen
Laura Koskikallio
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
Laura Koskikallio
Leea Koskinen
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Tietosuoja
Leea Koskinen
 • Myynti
Kristian Kuntsi
Tero Laatikainen
 • Datan hallinta ja laatu
 • Johto
Tero Laatikainen
 • Data-alustat ja raportointi
Kristian Lindqvist
Juha Loukola
 • Data governance
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Juha Loukola
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Myynti
Sami Masala
Talent Base Mikko Meriluoto
 • Digitaaliset palvelut
 • Projektijohtaminen
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • HR
 • Johto
Mikko Meriluoto
Mikko Mustakallio
 • Arkkitehtuurit
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Johto
Mikko Mustakallio
Sakke Mustonen
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
Sakke Mustonen
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Projektijohtaminen
Tero Nieramo
 • HR
Evita Niskanen
Johannes Paarvala
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Johannes Paarvala
 • Datan hallinta ja laatu
Pia Pålson
Anu Peltola
 • Asiakasdata ja CRM
 • Datan hallinta ja laatu
 • Digitaaliset palvelut
 • Projektijohtaminen
 • Tietosuoja
Anu Peltola
 • Data-alustat ja raportointi
Joonas Peltomäki
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Tuuli Pesonen
Mesi Poittinen
 • HR
Mesi Poittinen
 • Datan hallinta ja laatu
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Jouko Poranen
Eero Puisto
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Eero Puisto
Vesa Purho
 • Datan hallinta ja laatu
 • Lean agile
Vesa Purho
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
Sami Rahola
Jari Ratinen
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Jari Ratinen
Tuija Riekkinen
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
Tuija Riekkinen
Jouni Saarenpää
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • HR
 • Johto
Jouni Saarenpää
 • Datan hallinta ja laatu
Ville Saksi
 • Arkkitehtuurit
 • Asiakasdata ja CRM
 • Digitaaliset palvelut
Samuli Sepponen
Empty card
 • Data governance
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Kim Setälä
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Eveliina Sivlén
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Tytti Söderström
Hans-Christian Stoltz
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • HR
Hans-Christian Stoltz
 • Palvelumuotoilu ja UX
Ville Taipale
 • Datan hallinta ja laatu
Cora Tenebro Bravo
Juha Tikkanen
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Myynti
Juha Tikkanen
Sini Vartiainen
 • Asiakasdata ja CRM
 • Digitaaliset palvelut
 • Tietosuoja
 • Verkkopalveluiden kehitys
Sini Vartiainen
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Myynti
Marja Viitala
Reni Waegelein
 • Datan hallinta ja laatu
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Reni Waegelein