Palvelu- ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu

”Palvelumuotoilusta ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta saadaan täysi hyöty vain kokonaisvaltaisella ajattelulla ja tiiviillä yhteistyöllä sekä huomioimalla liiketoimintatavoitteet ja tekniset realiteetit.”

– Sakke Mustonen, Palvelualueen vetäjä

Dataohjautuvaa käyttäjäkokemuksen suunnittelua

Palvelu- ja käyttöliittymämuotoilun pohjalla on aika perusteellinen ymmärrys organisaatioisi kyvykkyyksistä, meille suunnittelussa on tärkeää ote pintaa syvemmältä.

Olemme jatkuvan, iteratiivisen ja ketterän digitaalisen palvelumuotoilun puolestapuhujia. Käyttäjäkokemuksen suunnittelussa keskitymme erityisesti datan-, sisällönhallinnan ja teknologioiden asettamiin reunaehtoihin – ja myös teknologian mahdollisuuksiin liiketoiminnan kiihdyttäjänä.

Meille siis käyttäjälähtöinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että palvelujen suunnittelu ja päätöksenteko tehdään dataan perustuvan käyttäjäymmärryksen pohjalta huomioiden samalla toteutuksen realiteetit.Suunnittelemme tarvittaessa palvelu- ja käyttöliittymämuotoilun tueksi organisaatiollesi toimintamallit, joiden avulla varmistetaan sekä palvelun tuottaman arvon optimointi että digitaalisten palvelujen tehokas toteutus.

Onnistuminen mitataan sillä, kuinka hyvin suunnittelun lähtökohtana ollut käyttäjähyöty lopulta toteutuu, ja kuinka virtaviivaisesti maaliin päästiin

Alueen palvelumme

Strategia- liiketoiminta ja konseptimuotoilu

Liiketoiminnan muutostarpeet, strategiset hankkeet ja uudistukset – autamme organisaatiotasi ymmärtämään mitä on tarpeen tehdä, miksi se on tarpeen tehdä, ja kuinka se olisi järkevää tehdä. Oli muutostarpeesi siis teknologia- tai järjestelmäuudistus, tai liiketoiminnan muutostarpeet, me olemme kumppanisi.

Strategia- brandi- ja asiakaskokemussunnitteljiamme auttavat sinua hahmottamaan strategiset mahdollisuudet ja kirkastamaan muutostarvettasi ratkaisukuvaukseksi.

Osaamistamme on tutkimukset ja dataan pohjautuvat tiivistykset asiakasodotuksista ja tulevaisuuden skenaarioista, jotka osaamme jalostaa konkreettisiksi liiketoiminta-, käyttäjäkokemus ja sisältöstrategioiksi.

Usein tekemisen keskiössä on työpajat joissa työkaluna ovat teknologiakyvykkyyksiin ja mahdollisuuksiin pohjautuvat prototyypit ja skenaariot, autamme organisaatiotasi saavuttamaan yhteisen kuvan siitä mitä on mahdollista tehdä, ja millainen muutosmatka organisaatiolla on edessä kohti tehokasta liiketoimintaa ja saumatonta asiakaskokemusta.

Meille liiketoiminta- ja brändiuudistukset ovat enemmän kuin visuaalisia muutoksia. Monikanavainen asiakaskokemus tehdään yhteistyössä liiketoiminnan, teknologia ja arkkitehtuuriratkaisujen kanssa.

Toimimme muun muassa seuraavissa rooleissa:

 • Lead UX designer
 • Service designer
 • UX Designer
 • Product designer
 • Content designer
 • Researcher

Tuote ja palvelukehitys

Autamme muotoilemaan skaalautuvat ja joustavat perustat palvelulle. Modernin asiakkaan odotukset oikea-aikaisesta, personoidusta ja saumattomasta käytöstä toteutuu monen osatekijän summana – järjestelmäkyvykkyyksistä, integraatioista, datan ja sisällönhallinnasta sekä liiketoiminnan toimintamalleista koostuva yhtälö, jossa kaikkien palasten ymmärryksemme on avain saumattoman asiakaskokemuksen muotoilussa.

Käyttöliittymä- ja palvelusuunnittelijamme toimivat yhteistyössä arkkitehtien, sisällönhallinnan ja datan hallinnan ammattilaisten kanssa iteroiden muutostarpeita ja optimoiden palvelun käyttöliittymän ja kommunikoiden asiakastarpeita teknisen kehityksen taustalle.

Toimimme muun muassa seuraavissa rooleissa:

 • Lead UX designer
 • Service designer
 • UX Designer
 • Product designer
 • Content designer
 • Researcher

Palvelun jatkuva kehitys ja optimointi

Autamme proaktiivisessa liiketoiminnan kehittämisessä ja muutostarpeiden tunnistamisessa analytiikalla kerättävän tiedon tehokkaalla hyödyntämisellä. Ydinosaamistamme on myös personointi ja muut asiakaskokemusta ja konversiota parantavat tekoälyratkaisut. Maailmanluokan kokemuksemme monimutkaisten kokonaisuuksien huomioonottamisesta palvelun jatkuvan kehityksen muotoilussa tuo organisaatiollesi lisäarvoa.

Käyttäjäkokemus- ja tuotesuunnittelijamme auttavat analytiikan ja tutkimustiedon perusteella tunnistamaan strategiaanne tukevia uusia digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja jalostamme ne toteutetuiksi digitaalisiksi palvelukonsepteiksi. Kokeneet monikanavaisen käyttäjäkokemuksen suunnittelijamme toimivat monikanavaisen asiakaskokemuksen keskiössä optimoiden kanavakohtaista asiakaskokemusta, ja vievät personointia ja asiakastuntemusta eteenpäin jatkuvan oppimisen ja optimoinnin kautta.

Digitaalisen palvelun kehittämisessä nopean reagoinnin ja prediktiivisten kyvykkyyksien tulisi olla avainasemassa.

Toimimme muun muassa seuraavissa rooleissa:

 • Lead UX designer
 • UX Designer
 • Front end specialist
 • Researcher

Next generation Design Systen (DesOps

Olemme Design System -ajattelun vahvoja puolestapuhujia – ja katsomme sitä pidemmälle. Tiedämme tarkkaan, mitä tiimit ja organisaatiot tarvitsevat komponentti- ja tyylikirjastojen lisäksi toimiakseen tehokkaasti.

Asiantuntijamme yhdistävät ainutlaatuisella tavalla käyttökokemuksen tiedon- ja sisällönhallintaan ja suunnittelevat monikäyttöisiä käyttöliittymäratkaisuja, jotka vauhdittavat kehitystä ja verkkopalvelun päivittäistä operointia. Meille design system ei ole irrallinen tyylikirjasto, vaan vahvasti järjestelmä- ja kanavakehitystä tukeva osa kokonaisuutta.

Erityisosaamistamme on käyttäjäkokemussuunnitteluprosessien sovittaminen ketteriin kehitysympäristöihin suuressa mittakaavassa – tiimin tehokas osallistaminen käyttäjäkokemuksen suunnitteluun on mahdollista vain, jos perustat ja toimintatavat ovat kunnossa ja käytännöllisiä.

Kysy lisää!

Sakke Mustonen, Palvelualueen vetäjä

Sakke Mustonen