Tiedonhallinta

”Toteutamme asiakkaillemme tiedonhallinnan avulla kestävän tietopohjan. Sen avulla he pystyvät rakentamaan lisäarvoa liiketoiminnalle läpi organisaation ja vastaamaan liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön vaatimuksiin.”

– Tero Laatikainen, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tiedonhallinta auttaa liiketoimintaasi

Toimiva tiedonhallinta on liiketoiminnan paras ystävä.

Tulevaisuuden markkinajohtajilta löytyy edellytykset hallita dataa ja tuottaa siitä laadukasta tietoa liiketoiminnan johtamiseen. Investointi dataan on tuottavin investointi kohti digitaalista liiketoimintaa.

Olemme auttaneet asiakkaitamme menestymään muun muassa datastrategiaan, asiakasdataan, tuotedataan, datan laatuun ja data governanceen liittyvissä projekteissa.

Tiedonhallinnan asiantuntija

Erinomainen asiakastyytyväisyys ja lukuisat kansainväliset tiedonhallinnan hankkeet kertovat työmme tuloksista ja kyvystämme auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Tärkein tehtävämme on tuottaa asiakkaalle arvoa ja ajatella heidän parastaan.

Varmistamme, että kaikki kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan osa-alueet tulevat onnistuneesti ja laadukkaasti huomioiduiksi. Me neuvomme ja autamme käytännön toteutuksessa.

Vahvuuksiamme ovat muun muassa:

 • liiketoiminnan tarpeiden tunnistaminen
 • systemaattiset tavat kerätä, määritellä ja hallita dataa
 • tiedon laadun varmistaminen
 • tietosuojan ja lainsäädännön huomioiva tiedon hyödyntäminen ja jakaminen.

Hyödynnämme palveluissamme muun muassa kehittämäämme DM&Q™ -viitekehystä, joka tarjoaa kattavan lähestymistavan tiedonhallinnan kehittämiselle kaikilla data-alueilla. Olemme hyödyntäneet viitekehystä menestyksekkäästi erilaisissa dataprojekteissa, esimerkiksi seuraavilla data-alueilla:

 • Asiakasdata
 • Tuotedata
 • HR-data
 • Materiaalidata
 • Talousdata

Meillä on laaja kokemus tiedonhallinnan ratkaisuista ja datan hyödyntämisestä. Me voimme auttaa esimerkiksi

 • prosessien automatisoinnissa
 • modernin analytiikan hyödyntämisessä ja käyttöönotossa
 • pilveistyvän datan hallinnassa
 • palveluiden digitalisoimisessa
 • monikanavaisen (omnichannel) kaupan kehittämisessä.


Tiedonhallinnan kehys, Data Management & Quality Framework™, kaikille liiketoiminta-alueille

Loihde Advisoryn kehittämä viitekehys on rakennettu asiantuntijoidemme kokemuksen ja osaamisen perusteella. Hyödynnämme parhaiksi todettuja menetelmiä sekä alan toimivimpia viitekehyksiä ja malleja.

Vaiheistamme vaativatkin hankkeet hallittaviin ja toteutettaviin osiin ja sitoutamme sidosryhmät. Haluamme varmistaa liiketoiminnan ja kehitystiimien välisen kommunikaation: työskentelytapamme nivoutuu osaksi niin ketteriä menetelmiä kuin perinteisiä projekteja.

Viitekehys tukee kaikkia vaiheita lähtien tarpeiden ja nykytilan ymmärtämisestä, konseptin ja tahtotilan määrittelemisestä aina tarkkojen yksityiskohtien ja toteutuksen ketterän kehittämisen tukemiseen asti.

Lue lisää

DMQ ikoni>

Palvelumme

Datastrategia

Datastrategia ei ole vain suunnitelma. Se on valintoja ja linjauksia, joiden avulla varmistetaan, että dataa pysytään hyödyntämään yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Onnistunut digitaalisuus rakentuu ensiluokkaisen datan päälle, ja siksi ”digiloikan” ottaminen edellyttää toteutettua dataloikkaa. Me autamme suunnittelemaan kestävän perustan tiedon hyödyntämiselle yrityksessäsi.

Tarvitsetko apua tiedon tehokkaamman hyödyntämisen ja tiedonhallinnan tarpeen selkeyttämiselle organisaatiossa?

Datakatalogit

Datakatalogi on datan ja sitä täsmentävien metatietojen hallintaratkaisu, joka kerää, yhdistää ja hyödyntää erilaisia tietoja luodakseen informatiivisen kokonaiskuvan organisaation dataresursseista.

Vaikka organisaatiossasi löytyy paljon dataa, voi sen löytäminen ja siihen käsiksi pääseminen olla vaikeaa. Data-analyytikot ja muut datan hyödyntäjät käyttävät usein suurimman osan työajastaan datan etsimiseen, ymmärtämiseen ja laadun varmistamiseen. Datakatalogin avulla voitte merkittävästi vähentää tätä turhaa työtä.

Tarvitsetteko apua data datakatalogisoinnin nyky- tai tavoitetilaselvityksessä, datakatalogin käyttöönotossa tai operatiivisen mallin luomisessa?

Asiakasdata

Tarvitsetko apua asiakasdatan hallintaan, haluatko luoda asiakas 360 -näkymän tai oletko aloittamassa CRM, ERP tai asiakas MDM-projektia?

Asiakasdatan hallinnalla (CDM, Customer Data Management) varmistetaan, että yrityksen käytössä on ajantasainen ja laadukas asiakasdata, jonka avulla voidaan rakentaa kestäviä asiakassuhteita ja luoda uusia palveluita asiakkaiden tarpeisiin.

Laadukas asiakasdata on edellytys esimerkiksi CRM, MDM tai ERP -järjestelmäuudistuksen onnistumiselle. Laatu edellyttää korkeatasoista dataa, organisaation läpileikkaavia prosesseja, tehokkaita toimintamalleja ja tarkoituksenmukaisia teknisiä ratkaisuja.

Me autamme organisaationne eri yksiköt ja asiakasrajapinnat nivoutumaan tiedon avulla toisiinsa, ja varmistamme osaltamme tietojärjestelmähankkeiden onnistuneen läpiviennin huolehtimalla tarvittavista tiedonhallinnan ratkaisuista.

Tuotedata

Tarvitsetko apua tuotedatan hallintaan, oletko aloittamassa PDM, PIM, PLM -projektia tai ERP-uudistusta tai haluatko lisätä myyntiä verkossa?

Tuotedatan hallinnalla varmistetaan, että tuoteyksilöitä kuvaavat ja määrittelevät tiedot ovat hyödynnettävissä läpi organisaation, tietojärjestelmien ja tuotteen elinkaaren.

Laadukas tuotedata vaikuttaa keskeisesti yrityksen menestymiseen markkinoilla, koska tuotteiden ja tuotetietojen elinkaari leikkaa läpi yrityksen toimintojen.

Me autamme parantamaan yrityksenne tuotedatan hallintaa, oli kyse siten datastrategian kehittämisestä, nykytilan analysoinnista tai tuotedatan hallintaan liittyvien prosessien määrittelystä. Me autamme osaltamme PDM-hankkeiden onnistuneessa läpiviennissä varmistamalla, että oikeat data-asiat tulevat tehdyiksi oikeaan aikaan.

Datan laatu

Datan laadun hallinnalla (DQM, Data Quality Management) on ratkaiseva merkitys, kun halutaan hyödyntää liiketoimintakriittistä dataa yritystoiminnan kehittämisessä.

Hyvä datan laatu auttaa toimimaan tehokkaasti, parantamaan asiakastyytyväisyyttä, mahdollistamaan luotettavamman raportoinnin ja todellisen tiedolla johtamisen.

Me autamme määrittelemään yrityksellenne parhaiten sopivat keinot datan laadun parantamiseksi, sekä autamme luomaan ja jalkauttamaan mallin, jonka avulla datan laadun kehittäminen onnistuu myös jatkossa.

Data Governance

Tiedonhallintamalli (Data Governance) tukee liiketoiminnan tehostamista ja kehittämistä sekä tiedonhallintaan liittyvien riskien hallintaa keskittymällä siihen, miten yrityksen hallitsemia tietoja kehitetään arvokkaana voimavarana ja miten siihen liittyviä päätöksiä tehdään ja toimeenpannaan.

Tiedonhallintamallin keskiössä on ymmärtää datan hyödynnettävyyden ja ylläpidettävyyden tärkeys organisaation toiminalle, ja varmistaa että kaikilla yrityksen liiketoimintakriittisillä tiedoilla on määritelty omistajuus ja tarvittavat vastuut.

Me autamme varmistamaan, että yrityksellänne on riittävä kyvykkyys datan hyödyntämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Tiedonhallinnan koulutukset

Data ja sen hallinta on tänä päivänä tärkeämpää kuin kenties koskaan aikaisemmin. Hanki vankkaa osaamista tiedonhallinnan eri osa-alueista Loihde Advisoryn kokeneiden asiantuntijoiden johdolla. Kaikilla kouluttajillamme on vuosien kokemus käytännön dataprojekteista eri liiketoiminta-alueilla.

Järjestämme koulutuksia asiakaskohtaisesti sekä julkisesti kouluttajakumppaneidemme kautta. Asiakaskohtaisiin koulutuksiin voimme räätälöidä sisällön juuri Teidän tarpeenne mukaisesti.

Kysy lisää!

Tero Laatikainen, osakas, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen