Data Management & Quality Framework

Loihde Advisoryn asiantuntijoiden kehittämä viitekehys tiedonhallinnan kehitämiseksi.

Viitekehyksen avulla nopeammin konkreettisiin tuloksiin

Olemme kehittäneet Data Management & Quality-viitekehyksemme yli kymmenen vuoden kokemuksemme pohjalta. Viitekehys tukee kehitysprojektin eri vaiheita ja auttaa muodostamaan eheän kokonaisukuvan tiedonhallinnasta aina tarpeiden ja nykytilan ymmärtämisestä toteutuksen ketterään jalkautukseen. Sen avulla on helppo tunnistaa ja kehityskohteita ja toteuttaa parannuksia oikeassa järjestyksessä. Tämä varmistaa sen, että kehittäminen tuottaa nopeasti konkreettisia tuloksia.

Viitekehykseen kuuluvat myös eri toimialoilla ja tilanteissa parhaiksi todetut menetelmät ja mallit. Erilaisista projekteista kertyneen kokemuksen kautta työskentelytapamme nivoutuu sulavasti osaksi niin ketteriä kuin perinteisempiäkin projekteja.

Data Management & Quality-viitekehys

Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteiden määrittely ohjaa kaikkia seuraavia vaiheita. Siksi jokaisen projektin alussa on hyvä pysähtyä pohtimaan mitä projektilla tavoitellaan ja miksi projektia ollaan toteuttamassa.

Tietomallit

Tiedonhallinnan ja tietojen hyödyntämisen kannalta on erittäin oleellista, että tiedot ja niiden taustalla olevat käsitteet ymmärretään samalla tavalla. Se edellyttää tärkeimpien liiketoimintayksiköiden ja -tarpeiden tietojen rakenteiden, riippuvuuksien ja tietosisältöjen määrittämistä ja kuvaamista.

Datan laatu

Laadukas data toimii perustana kaikelle datatekemiselle, sillä paraskaan järjestelmä tai prosessi ei tuota haluttua lopputulosta jos siinä käytettävä data ei ole riittävän laadukasta.

Järjestelmät ja integraatiot

Keskeisenä osana eheän kokonaiskuvan luomista on tärkeää selvittää miten nykyisiä järjestelmiä käytetään, ja millainen rooli niillä on tavoitetilassa. Se edellyttää järjestelmien arkkitehtuurin ja integraatioiden läpikäymistä, tietovirtojen määrittelyä sekä toteutusvaatimuksien määrittelyä tarvittavien rajapintojen kehittämiseksi.

Prosessit

Jotta toimintaa voidaan kehittää tai muokata, on tiedettävä millaississa prosesseissa data liikuu ja ketkä sitä liikuvattavat. Prosessien kuvaaminen edellyttää tiedon elinkaaren ja hallintaprosessien määrittelyä, sidosryhmien luokittelua ja vastuiden ja toimintamallien suunnittelua.

Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintamalli toimii kaiken tiedonhallinnan taustalla. Maksimaalinen hyöty datan hyödyntämisestä saavutetaan, kun datan hallintaan panostetaan, sen laadusta huolehditaan ja sitä hyödynnetään läpi organisaastion.

Kehittäminen & muutos

Onnistunut muutos edellyttää hyvää suunnittelua ja taitavaa muutoksen läpivientiä. Sopivien kehitysmentelmien valinta ja mukauttaminen sekä niihin liittyvien prioriteettien ja mittareiden määrittäminen auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Me autamme

 • Myynti
Timo Akkola
 • Arkkitehtuurit
 • Asiakasdata ja CRM
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
 • Projektijohtaminen
Miikka Antikainen
Tomi Bergman
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Johto
Tomi Bergman
 • Arkkitehtuurit
 • Palvelumuotoilu ja UX
Adrian Cotfas
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
Michael Dlugosch
Jan Enlund
 • Digitaaliset palvelut
 • Projektijohtaminen
 • Verkkopalveluiden kehitys
Jan Enlund
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
Satu Etelälahti
 • Johto
 • Myynti
Thomas Fleming
 • Arkkitehtuurit
 • Datan hallinta ja laatu
Heimo Hänninen
 • Data governance
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Riikka Honkela
Nino Ilveskero
 • Asiakasdata ja CRM
 • Johto
 • Myynti
Nino Ilveskero
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
Outi Immonen
Jukka-Pekka Kääriäinen
 • Arkkitehtuurit
 • Data-alustat ja raportointi
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Johto
Jukka-Pekka Kääriäinen
 • Data-alustat ja raportointi
 • Projektijohtaminen
Jori Kallio
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Tietosuoja
Kea Kangas-Lång
Helinä Karell
 • Asiakasdata ja CRM
 • Data governance
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Helinä Karell
Timo Karsisto
 • Arkkitehtuurit
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Verkkopalveluiden kehitys
Timo Karsisto
 • Arkkitehtuurit
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
 • Lean agile
Laura Keränen
Laura Koskikallio
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
Laura Koskikallio
Leea Koskinen
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Tietosuoja
Leea Koskinen
 • Myynti
Kristian Kuntsi
Tero Laatikainen
 • Datan hallinta ja laatu
 • Johto
Tero Laatikainen
 • Data-alustat ja raportointi
Kristian Lindqvist
Juha Loukola
 • Data governance
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Juha Loukola
 • Asiakasdata ja CRM
 • Data-alustat ja raportointi
Tuomas Luukkonen
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Myynti
Sami Masala
Talent Base Mikko Meriluoto
 • Digitaaliset palvelut
 • Projektijohtaminen
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • HR
 • Johto
Mikko Meriluoto
Mikko Mustakallio
 • Arkkitehtuurit
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Johto
Mikko Mustakallio
Sakke Mustonen
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
Sakke Mustonen
 • Data governance
 • Datan hallinta ja laatu
 • Projektijohtaminen
Tero Nieramo
 • HR
Evita Niskanen
Johannes Paarvala
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Johannes Paarvala
 • Datan hallinta ja laatu
Pia Pålson
Anu Peltola
 • Asiakasdata ja CRM
 • Datan hallinta ja laatu
 • Digitaaliset palvelut
 • Projektijohtaminen
 • Tietosuoja
Anu Peltola
 • Data-alustat ja raportointi
Joonas Peltomäki
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Tuuli Pesonen
Mesi Poittinen
 • HR
Mesi Poittinen
 • Datan hallinta ja laatu
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Jouko Poranen
Eero Puisto
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Eero Puisto
Vesa Purho
 • Datan hallinta ja laatu
 • Lean agile
Vesa Purho
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
Sami Rahola
Jari Ratinen
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
Jari Ratinen
Tuija Riekkinen
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
Tuija Riekkinen
Jouni Saarenpää
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • HR
 • Johto
Jouni Saarenpää
 • Datan hallinta ja laatu
Ville Saksi
 • Arkkitehtuurit
 • Asiakasdata ja CRM
 • Digitaaliset palvelut
Samuli Sepponen
Empty card
 • Data governance
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Kim Setälä
 • Data-alustat ja raportointi
 • Datan hallinta ja laatu
Tytti Söderström
Hans-Christian Stoltz
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu ja UX
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • HR
Hans-Christian Stoltz
 • Palvelumuotoilu ja UX
Ville Taipale
 • Datan hallinta ja laatu
Cora Tenebro Bravo
Juha Tikkanen
 • Digitaaliset palvelut
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Myynti
Juha Tikkanen
Sini Vartiainen
 • Asiakasdata ja CRM
 • Digitaaliset palvelut
 • Tietosuoja
 • Verkkopalveluiden kehitys
Sini Vartiainen
 • Digitaaliset palvelut
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
 • Verkkopalveluiden kehitys
 • Myynti
Marja Viitala
Reni Waegelein
 • Datan hallinta ja laatu
 • Lean agile
 • Projektijohtaminen
Reni Waegelein