Tuotedata

”Tuotteeseen on monta näkökulmaa ja niitä yhdistää tarve hyvään dataan.”

– Heimo Hänninen, Senior konsultti

Valitse kumppaniksesi Loihde Advisory ja kasva kanssamme tiedonhallinnan edelläkävijäksi

Tuotedatasta arvoa yritykselle

Tarvitsetko apua tuotedatan hallintaan, oletko aloittamassa PDM-, PIM-, PLM-projektia tai ERP-uudistusta tai haluatko lisätä myyntiä verkossa?

Markkinoilla menestyminen edellyttää tuotedatan sujuvaa hallintaa ja reagointikykyä muutoksiin, joten asiaan kannattaa panostaa. Parhaimmillaan tuotedata liikkuu sulavasti elinkaarensa läpi ja jalostuu jokaisessa vaiheessa, oli sitten kyse vaatimustenhallinnasta, tuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta, tuote- ja valmistustiedon hallinnasta (PDM, Product Data Management), tuoteinformaation hallinnasta ja jakelusta asiakkaille sekä verkkokaupoille (PIM, Product Information Management), asennuskannan/tuoteyksilöiden huollon ja kunnossapidon tiedonhallinnasta tai toiminnanohjauksesta (ERP, Enterprise Resource Planning) ja logistiikasta.

Hyvin hallittu tuotedata kertoo kaiken olennaisen tuotteesta, mutta mikäli data on hajallaan useissa eri järjestelmissä, pilvipalveluissa ja Excel-taulukoissa, sen hyödyntäminen tehokkaasti on käytännössä mahdotonta. Tavoitetilassa tuotedatan arvo liiketoiminnalle on tunnistettu, harmonisoitu malli on käytössä ja dataa hallinnoidaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Tällöin dataa pystytään hyödyntämään tehokkaasti läpi koko organisaation. On selkeä kilpailuetu, että pystyt jakamaan järjestelmistä luotettavaa tuotedataa sekää omaan että kumppanien käyttöön.

Edistyksellinen ratkaisu hajanaisen tuotetiedon hallintaan ja hyödyntämiseen voidaan tehdä semanttisen teknologian avulla. Harmonisoitu malli tehdään graafitietokannan avulla tallentaen liiketoiminnalle tärkeimmät asiat, riippuvuudet ja attribuutit ”tietämyskarttaan” (knowledge graph, knowledge map). Tietämyskartta tarjoaa harmonisoidun tiedon, josta sovellukset voivat kysellä tietä eteenpäin ja nähdä asioiden liitoksia. Tekoäly voi hyödyntää tietämyskarttaa referenssinä ja laajentaa sekä ylläpitää sitä.

 

Yhtenäisen ja laadukkaan tuotedatan hyödyt

Yhtenäinen ja laadukas tuotedata on määrittelevää ja kuvaavaa tietoa tuotteesta. Se kuvaa tuotteet eri näkökulmista ja kattaa koko tuotteen elinkaaren: tuotekategoriat, vaatimukset, ominaisuudet, rakenteen, valmistustiedot, huollon toimenpiteet, päivitykset, versiot ja niin edelleen.

Hyvin määritetty, hallittu, ylläpidetty ja sisällöltään laadukas tuotedata mahdollistaa tietojen tehokkaan hyödyntämisen ja jalostamisen läpi organisaation, tietojärjestelmien ja tuotteen elinkaaren (suunnittelu, valmistus, myynti, toimitus ja ylläpito).

Laadukkaalla tuotedatan hallinnalla

  • mahdollistetaan täsmällinen, tuoteyksilökohtaiseen tietoon perustuva edistynyt asiakaspalvelu (ml. tuotteen huoltohistoria)
  • parannetaan monikanavaista asiakaskokemusta ja lisätään cross-sell ja up-sell -myyntiä (PIM & tuotehallinta: kuvat, videot, tekstit ja tiedot)
  • edistetään uusien palvelumuotojen sekä myyntimahdollisuuksien tunnistamista, kehittämistä ja tarjoamista, esimerkiksi hyödyntämällä tuoteyksilön 360-näkymää tai laajentamalla tuotetarjoamaa (NBA/NBO, Next Best Action/Offer).
  • tehostetaan huoltoon ja kunnossapitoon liittyvien prosessien ja palveluiden kehittämistä (asennuskannat, varaosat, huoltohistoria, hukkatyö, laiteoptimointi, vianhallinta)
  • helpotetaan ERP, MDM, PIM, PLM tai PDM -järjestelmähankkeiden onnistumista.

Palvelumme

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

Tutustu tarkemmin palveluihimme alla tai ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

Tuotedatan hallinnan kehittäminen

Suunnittelemme datan hyödyntämiseen vaaditut kokonaisratkaisut, joiden avulla tuotedata saadaan valjastettua päätöksenteon tueksi ja hyödynnettyä tehokkaasti koko organisaaton laajuudella.

Selvitämme, millaisissa prosesseissa tuotedataa jalostetaan ja ketkä sitä käsittelevät. Kuvaamme ja dokumentoimme datan sisältö- ja laatuvaatimukset ja muodostamme niistä yhtenäisen, helposti ymmärrettävän ja yksiselitteisen käsitteistön tukemaan esimerkiksi PDM, PIM tai ERP -järjestelmäkehitystä.

Teknologiariippumattomana toimijana etsimme aina asiakaslähtöisesti parasta ratkaisua.

Tietomallinnus järjestelmäuudistuksen tueksi

Muodostamme tietomallinuksen avulla tuotedatasta ymmärrettävän kokonaisuuden järjestelmäkehityksen tueksi sekä keskustelun avuksi. Kuvaamme tietojen rakenteiden, rajoitteiden ja eri tietojen väliset suhteet konseptuaalisena tai loogisena tietomallina tilanteen mukaan.

Tarjoamme tietomallintamisen palveluita yksittäisistä tietomallintajista aina koko tietomallintamishankkeen toteutukseen. Palvelumme kattaa kokonaisvaltaisesti hankkeen suunnittelun, asiantuntijat eri rooleihin sekä mahdollisen tuen ja koulutukset asiakkaan oman tietomallinnuskyvykkyyden perustamiseksi tai parantamiseksi.

Teknologiavalinnat ja kilpailutus

Soveltuvan teknologian kartoitus sekä huolellinen konsepti teknologian oikeanlaiseen hyödyntämiseen vaatii erityistä asiantuntemusta. Olemme auttaneet useita organisaatioita tekemään onnistuneen teknologiavalinnan, joka kestää aikaa ja muutoksia.

Asiantuntijamme auttavat tuotedatan hallintaan sopivan järjestelmän RFI/RFP-prosessissa määrittelemällä järjestelmälle asetettavia vaatimuksia.

Koulutustarjontamme

Järjestämme koulutuksia asiakaskohtaisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi järjestämme säännöllisesti koulutuksia yhteistyössä Ari Hovi Oy:n kanssa.

Lue lisää koulutustarjonnastamme ja tarkista tulevien kurssien aikataulu, tai pyydä tarjous sinulle sopivasta koulutuksesta.

tuotedata

Asiantuntijat palveluksessanne

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.

Kattavan kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.

Alla esimerkkejä rooleista, joissa asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

group_ikoni

Projektipäällikkö

Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen sekä dataan liittyvien tehtävien läpiviennistä että projektinhallintaan liittyvistä vastuista.

Tiedonhallinnan konsultti

Kokeneet ammattilaisemme johtavat ja fasilitoivat työpajoja, joiden avulla yrityksen nykytilanne ja tulevaisuuden visio saadaan selvitettyä.

Tietomallintaja

Asiantuntijamme auttaa muodostamaan käsityksen liiketominnan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista, sekä mallintamaan liiketoiminnan tietotarpeet.

Tuoteomistaja (Product Owner)

Asiantuntijamme huolehtii siitä, että kehitystiimit tietävät mitä ollaan tekemässä, ja backlogilla olevat tehtävät tukevat ratkaistavaa ongelmaa. Tuoteomistaja varmistaa kehitystyön lopputuloksen vastaavan liiketoiminnan tarpeita.

Datan laatusasiantuntija

Asiantuntijamme määrittää yhdessä liiketoiminnan edustajien kanssa datan laatutarpeet ja auttaa tarvittavien laatumittareiden sekä laadun hallinnan periaatteiden kehittämisessä.

Tyypilliset hankkeet

Aloitamme yleensä hankkeemme tuotedatan nykytilan analysoimisella saadaksemme kattavan kokonaiskuvan sellaisista toimista ja tehtävistä, joiden avulla tuotedataa kannattaa asiakkaan liiketoimintatarpeiden näkökulmasta lähteä kehittämään.

Olemme auttaneet asiakkaitamme tuotedatan kehittämishankkeissa esimerkiksi:

  • Tukemalla datastrategian kehitystyötä tuotetiedon näkökulmasta
  • Hyödyntämällä DM&Q-viitekehystä™ tuotedatan nykytila-analysoinnissa
  • Auttamalla PDM, PIM tai ERP -järjestelmien RFI/RFP-prosessissa määrittelemällä järjestelmälle asettavia vaatimuksia
  • Määrittelemällä asiakkaan toimintakulttuuriin sopivan tuotedatan hallintamallin, sekä auttaneet sen jalkauttamisessa.

Kysy lisää!

Tero Laatikainen, tiedonhallinta-alueen johtaja

Tero Laatikainen